Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в ЕЛАНА Трейдинг

Димитър Георгиев: Доверието в българските акции е на най-високото си ниво за последните 10 години

Дивидентите растат както на световно ниво, така и при компаниите на Българската фондова борса. В България те не са основният фактор, който движи пазарите, тъй като инвеститорите виждат, че има няколко много добри подценени компании и влагат средства в тях.

тбс груп

Третият транш акции на ТБС Груп бе изкупен в първите минути на предлагането

На 8 юни 2021 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп предложи трети транш от 875 000 броя съществуващи акции на цена от 13.50 лв. Предлагането бе планирано за периода от 8 юни до 15 юни 2021 г., но акциите бяха изкупени в първите 16 минути след старта на търговията.


Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев: Инвеститорите на българската борса усетиха ползите от новите компании

В. „БАНКЕРЪ” потърси за коментар за новото развитие на българския капиталов пазар и за съвети какво може да се направи от правителствата за подобрение – Камен Колчев, главен изпълнителен директор на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ и член на Съвета за развитие на капиталовия пазар.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис с нов транш на публично предлагане на до 7% от акциите си между 8 и 15 юни 2021

След успешните два транша от продажбата на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп АД), проведени през 2020 г., от 8 юни до 15 юни 2021 г. продаващите акционери ще предложат на Българска фондова борса (БФБ) нов пакет от до 875 000 броя съществуващи акции, представляващи до 7% от капитала на дружеството.


Телелинк Бизнес Сървисис Груп

ТБС Груп ще представи финансовите резултати за Q1 2021 г. на онлайн среща на 2 юни

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) обявява провеждане на редовната онлайн среща за инвеститори „Финансов преглед на Q1/FY2021 г., която ще се проведе на 2 юни 2021 г.

Камен Колчев, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев: Фокусът на БФБ е върху новите качествени компании

За да се ползва българският капиталов пазар както в развитите икономики, сегашното и следващите правителства могат да предприемат съчетаят два подхода – на еволюционно и революционно развитие.

най-добър инвестиционен посредник

ЕЛАНА Трейдинг застана начело на годишната класация „Най-добър инвестиционен посредник 2020“

За девета поредна година ЕЛАНА Трейдинг заема лидерската позиция в годишната класация на инвестиционните посредници в България на в. Банкер.

Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп (Снимка: Телелинк)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS) очаква удвояване на брутните и нетните резултати до 2025 г.

На 23 март Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) проведе дигитално събитие, на което Иван Житиянов, изпълнителен директор на компанията, представи очакванията за развитието на бизнеса за периода 2021 – 2025 г.