Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 22.05.2020 450.22 0.15 3.41 21.42
BGREIT 22.05.2020 133.43 0.11 3.44 10.47
BGTR30 22.05.2020 465.63 0.24 4.78 6.63
BGBX40 22.05.2020 96.01 0.27 4.55 15.94

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Стара планина холд АД 5 54 220 4.98 0.40
Алтерко АД 20 22 128 3.44 1.18
Еврохолд България АД 5 18 749 1.23 0.00
Трейсгруп холд АД 3 14 646 3.20 1.23
Булгарплод-София АД-Монтана 1 11 520 96.00 3.03
Софарма АД 7 10 108 2.91 0.34
Илевън Кепитъл АД 5 7 861 5.95 6.25
ТБ Централна кооперативна банка АД 3 7 350 1.05 0.00
Химимпорт АД 4 3 548 1.08 0.00
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 242 1.81 0.55
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Алтерко АД 20 22 128 3.44 1.18
Софарма АД 7 10 108 2.91 0.34
Корадо-България АД 6 1 993 5.55 0.00
Еврохолд България АД 5 18 749 1.23 0.00
Стара планина холд АД 5 54 220 4.98 0.40
Илевън Кепитъл АД 5 7 861 5.95 6.25
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 242 1.81 0.55
Доверие – Обединен Холдинг АД 4 1 669 3.44 1.18
Химимпорт АД 4 3 548 1.08 0.00
Трейсгруп холд АД 3 14 646 3.20 1.23
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Ексклузив Пропърти АДСИЦ 3 2 631 1.19 32.22
Илевън Кепитъл АД 5 7 861 5.95 6.25
Градус АД – Стара Загора 3 1 202 1.45 1.40
Доверие – Обединен Холдинг АД 4 1 669 3.44 1.18
Алтерко АД 20 22 128 3.44 1.18
Монбат АД 1 1 035 4.14 0.98
Софарма Трейдинг АД 3 2 759 5.35 0.94
Адванс Терафонд АДСИЦ 1 1 890 1.89 0.53
Софарма АД 7 10 108 2.91 0.34
ТБ Централна кооперативна банка АД 3 7 350 1.05 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Булгарплод-София АД-Монтана 1 11 520 96.00 3.03
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1 1 270 2.54 1.55
Трейсгруп холд АД 3 14 646 3.20 1.23
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 242 1.81 0.55
Стара планина холд АД 5 54 220 4.98 0.40
Корадо-България АД 6 1 993 5.55 0.00
Еврохолд България АД 5 18 749 1.23 0.00
Химимпорт АД 4 3 548 1.08 0.00
ЕЛАНА Агрокредит АД 1 1 070 1.07 0.00
ТБ Централна кооперативна банка АД 3 7 350 1.05 0.00

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
22.05.2020 174 563