Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 24.01.2020 582.81 0.10 3.53 1.61
BGREIT 24.01.2020 135.1 0.43 3.52 12.39
BGTR30 24.01.2020 525.62 0.15 3.33 8.18
BGBX40 24.01.2020 114.33 0.07 3.20 1.16

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ВЕИ проджект АД 1 488 958 100.00 0.00
Алкомет АД 1 80 660 7.40 5.13
ТБ Централна кооперативна банка АД 29 69 693 1.55 3.12
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 10 15 948 3.32 2.92
Компенсаторни записи 5 13 231 0.20 2.44
Доверие – Обединен Холдинг АД 7 11 316 5.85 0.86
Химимпорт АД 8 11 209 1.63 2.11
Албена АД 2 7 003 41.20 0.49
М+С Хидравлик АД 2 6 250 6.25 0.79
Поименни компенсационни бонове 3 3 759 0.80 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ТБ Централна кооперативна банка АД 29 69 693 1.55 3.12
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 10 15 948 3.32 2.92
Химимпорт АД 8 11 209 1.63 2.11
Доверие – Обединен Холдинг АД 7 11 316 5.85 0.86
Стара планина холд АД 6 3 395 5.05 0.98
Компенсаторни записи 5 13 231 0.20 2.44
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 032 2.18 0.00
Градус АД – Стара Загора 3 3 718 1.69 0.30
Поименни компенсационни бонове 3 3 759 0.80 0.00
Албена АД 2 7 003 41.20 0.49
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ЧЕЗ Разпределение България АД 1 1 090 218.00 1.87
Холдинг Варна AД 1 1 170 39.00 1.56
Хидравлични елементи и системи АД 1 1 584 4.40 0.92
Доверие – Обединен Холдинг АД 7 11 316 5.85 0.86
Албена АД 2 7 003 41.20 0.49
Градус АД – Стара Загора 3 3 718 1.69 0.30
Поименни компенсационни бонове 3 3 759 0.80 0.00
ВЕИ проджект АД 1 488 958 100.00 0.00
София Комерс Заложни Къщи АД (привилегировани акции) 1 1 440 7.20 0.00
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 032 2.18 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Алкомет АД 1 80 660 7.40 5.13
ТБ Централна кооперативна банка АД 29 69 693 1.55 3.12
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 10 15 948 3.32 2.92
Компенсаторни записи 5 13 231 0.20 2.44
Химимпорт АД 8 11 209 1.63 2.11
Стара планина холд АД 6 3 395 5.05 0.98
М+С Хидравлик АД 2 6 250 6.25 0.79
Софарма АД 2 1 086 3.56 0.56
Поименни компенсационни бонове 3 3 759 0.80 0.00
ВЕИ проджект АД 1 488 958 100.00 0.00

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
24.01.2020 729 514