Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 20.07.2018 632.01 0.23 0.04 11.36
BGREIT 20.07.2018 116.54 0.00 1.75 2.00
BGTR30 20.07.2018 525.22 0.20 0.83 3.00
BGBX40 20.07.2018 122.57 0.57 1.30 8.89

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Химимпорт АД 4 64 214 2.17 0.46
Адванс Терафонд АДСИЦ 13 59 664 2.11 0.00
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 13 27 855 3.50 1.45
М+С Хидравлик АД 9 15 266 7.50 0.67
Кепитъл Консепт Лимитед АД 1 9 750 6.50 1.56
Еврохолд България АД 5 9 063 1.52 3.40
Поименни компенсационни бонове 3 7 671 0.81 1.25
ЧЕЗ Разпределение България АД 6 5 994 234.00 4.46
Индустриален холдинг България АД 5 3 563 0.95 2.06
Софарма Трейдинг АД 1 3 455 7.35 0.68
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Адванс Терафонд АДСИЦ 13 59 664 2.11 0.00
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 13 27 855 3.50 1.45
М+С Хидравлик АД 9 15 266 7.50 0.67
ЧЕЗ Разпределение България АД 6 5 994 234.00 4.46
Хидравлични елементи и системи АД 5 1 936 5.00 0.40
Еврохолд България АД 5 9 063 1.52 3.40
Индустриален холдинг България АД 5 3 563 0.95 2.06
Химимпорт АД 4 64 214 2.17 0.46
Актив Пропъртис АДСИЦ 4 3 149 4.74 2.07
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 3 3 239 1.91 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Шератон София Балкан АД 1 30 10.00 506.06
Фазерлес АД 1 626 27.20 8.80
Асенова крепост АД 1 60 10.00 8.70
Алкомет АД 1 408 13.60 4.62
ЧЕЗ Разпределение България АД 6 5 994 234.00 4.46
Еврохолд България АД 5 9 063 1.52 3.40
Емка АД 1 458 2.86 2.14
Корадо-България АД 2 1 007 7.25 2.11
Кепитъл Консепт Лимитед АД 1 9 750 6.50 1.56
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 13 27 855 3.50 1.45
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Холдинг Варна AД 2 1 800 36.00 2.70
Актив Пропъртис АДСИЦ 4 3 149 4.74 2.07
Индустриален холдинг България АД 5 3 563 0.95 2.06
EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF 1 117 0.90 1.95
Синергон Холдинг АД 3 3 105 1.14 1.72
Златни пясъци АД 1 622 2.48 0.80
Стара планина холд АД 2 2 134 7.10 0.70
Софарма Трейдинг АД 1 3 455 7.35 0.68
Зърнени храни България АД 3 938 0.31 0.64
Химимпорт АД 4 64 214 2.17 0.46

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
20.07.2018 237 564