Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 18.04.2019 575.29 0.04 1.83 12.89
BGREIT 18.04.2019 120.76 0.00 0.43 5.02
BGTR30 18.04.2019 501.55 0.06 0.31 7.69
BGBX40 18.04.2019 115.25 0.02 0.77 11.82

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Granit Skopje 17 2 664 285 830.00 0.76
Makedonijaturist Skopje 11 1 678 255 5 300.00 1.92
NLB Banka Skopje 3 1 467 660 15 600.00 0.65
Komercijalna banka Skopje 7 1 100 718 5 163.00 0.46
Skopski Pazar Skopje 1 900 000 18 000.00 1.69
Alkaloid Skopje 8 874 684 8 560.00 0.44
Makpetrol Skopje 9 682 500 52 500.00 0.57
Makedonski Telekom Skopje 7 663 600 300.00 0.14
Stopanska banka Skopje 4 538 150 1 145.00 0.47
Stopanska banka Bitola 1 165 288 2 328.00 3.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Granit Skopje 17 2 664 285 830.00 0.76
Makedonijaturist Skopje 11 1 678 255 5 300.00 1.92
Makpetrol Skopje 9 682 500 52 500.00 0.57
Alkaloid Skopje 8 874 684 8 560.00 0.44
Makedonski Telekom Skopje 7 663 600 300.00 0.14
Komercijalna banka Skopje 7 1 100 718 5 163.00 0.46
Stopanska banka Skopje 4 538 150 1 145.00 0.47
FZC 11 Oktomvri Kumanovo 3 75 250 801.00 1.11
NLB Banka Skopje 3 1 467 660 15 600.00 0.65
Ading Skopje 1 12 960 648.00 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Makedonijaturist Skopje 11 1 678 255 5 300.00 1.92
Skopski Pazar Skopje 1 900 000 18 000.00 1.69
Granit Skopje 17 2 664 285 830.00 0.76
NLB Banka Skopje 3 1 467 660 15 600.00 0.65
Makedonski Telekom Skopje 7 663 600 300.00 0.14
Ading Skopje 1 12 960 648.00 0.00
Ohridska banka Skopje 1 154 500 6 180.00 0.01
Fersped Skopje 1 78 000 78 000.00 0.36
Alkaloid Skopje 8 874 684 8 560.00 0.44
Komercijalna banka Skopje 7 1 100 718 5 163.00 0.46
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Stopanska banka Bitola 1 165 288 2 328.00 3.00
Replek Skopje 1 149 404 74 702.00 3.00
FZC 11 Oktomvri Kumanovo 3 75 250 801.00 1.11
Makpetrol Skopje 9 682 500 52 500.00 0.57
Stopanska banka Skopje 4 538 150 1 145.00 0.47
Komercijalna banka Skopje 7 1 100 718 5 163.00 0.46
Alkaloid Skopje 8 874 684 8 560.00 0.44
Fersped Skopje 1 78 000 78 000.00 0.36
Ohridska banka Skopje 1 154 500 6 180.00 0.01
Ading Skopje 1 12 960 648.00 0.00

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
19.04.2019 11 205 254