Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 19.04.2018 662.79 0.35 1.34 0.63
BGREIT 19.04.2018 115.8 0.70 0.52 5.98
BGTR30 19.04.2018 543.66 0.06 0.92 5.79
BGBX40 19.04.2018 130.67 0.02 0.81 0.92

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Атоменергоремонт АД 7 500 225 5.35 0.00
Алтерко АД 4 10 504 2.10 3.67
Свилоза АД 9 10 002 4.36 2.83
Сирма Груп Холдинг АД 3 9 315 0.96 3.42
Софарма АД 4 6 469 4.20 0.48
Химимпорт АД 4 5 911 2.44 0.83
Стара планина холд АД 4 5 057 7.40 0.68
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 5 4 497 1.89 3.85
Фазерлес АД 4 3 935 25.00 7.41
Поименни компенсационни бонове 4 3 856 0.74 5.04
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Свилоза АД 9 10 002 4.36 2.83
Атоменергоремонт АД 7 500 225 5.35 0.00
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 5 4 497 1.89 3.85
Алтерко АД 4 10 504 2.10 3.67
Стара планина холд АД 4 5 057 7.40 0.68
Фазерлес АД 4 3 935 25.00 7.41
Софарма имоти АДСИЦ 4 3 233 6.60 0.00
Софарма АД 4 6 469 4.20 0.48
Химимпорт АД 4 5 911 2.44 0.83
Поименни компенсационни бонове 4 3 856 0.74 5.04
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Випом АД 2 169 9.95 44.20
Инфра Холдинг АД (бивше Железопътна инфраструктура – холдингово дружество АД) 1 338 0.38 13.94
Булгартабак-холдинг АД 2 886 24.60 10.81
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 5 4 497 1.89 3.85
Индустриален холдинг България АД 1 1 960 0.98 3.16
Свилоза АД 9 10 002 4.36 2.83
Агрия Груп Холдинг АД 1 2 360 11.80 2.61
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF 1 176 1.00 1.01
ЕЛАНА Агрокредит АД 2 1 509 1.12 0.90
Химимпорт АД 4 5 911 2.44 0.83
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 2 584 6.75 10.00
Фазерлес АД 4 3 935 25.00 7.41
Поименни компенсационни бонове 4 3 856 0.74 5.04
Софарма Трейдинг АД 3 2 755 7.75 3.73
Алтерко АД 4 10 504 2.10 3.67
Ломско пиво АД 1 27 0.53 3.64
Сирма Груп Холдинг АД 3 9 315 0.96 3.42
Алкомет АД 2 2 363 13.50 2.17
Трейсгруп холд АД 2 694 4.58 0.87
Спиди АД 2 2 450 40.80 0.49

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
19.04.2018 589 289