Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 01.12.2021 614.42 1.33 5.34 43.60
BGREIT 01.12.2021 165.73 0.05 1.53 22.59
BGTR30 01.12.2021 665.36 0.58 2.01 36.45
BGBX40 01.12.2021 138.37 1.01 2.97 40.72

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Софарма АД 81 33 654 928 4.26 0.00
Софарма имоти АДСИЦ 1 12 000 000 6.00 0.00
Софарма Трейдинг АД 39 2 170 898 4.80 2.04
ИмПулс 1 АД 6 146 228 1.46 4.29
Индустриален холдинг България АД 4 111 286 2.10 0.96
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 9 48 991 15.40 1.28
Агрия Груп Холдинг АД 5 26 208 12.30 1.60
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 5 11 428 8.10 0.61
Еврохолд България АД 4 11 046 2.10 3.67
ЕЛАНА Агрокредит АД 2 10 443 1.07 0.93
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Софарма АД 81 33 654 928 4.26 0.00
Софарма Трейдинг АД 39 2 170 898 4.80 2.04
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 9 48 991 15.40 1.28
ИмПулс 1 АД 6 146 228 1.46 4.29
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 5 11 428 8.10 0.61
Агрия Груп Холдинг АД 5 26 208 12.30 1.60
Еврохолд България АД 4 11 046 2.10 3.67
Монбат АД 4 7 678 5.60 0.88
Индустриален холдинг България АД 4 111 286 2.10 0.96
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 1 296 2.16 0.93
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ИмПулс 1 АД 6 146 228 1.46 4.29
Индустриален холдинг България АД 4 111 286 2.10 0.96
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 1 296 2.16 0.93
Захарни заводи АД 2 2 100 3.82 0.00
Софарма АД 81 33 654 928 4.26 0.00
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1 2 490 1.66 0.00
Химимпорт АД 2 2 462 0.86 0.00
Софарма имоти АДСИЦ 1 12 000 000 6.00 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Компенсаторни записи 1 1 348 0.18 15.46
Еврохолд България АД 4 11 046 2.10 3.67
Зърнени храни България АД 3 6 608 0.14 2.82
Стара планина холд АД 1 1 910 9.55 2.55
Софарма Трейдинг АД 39 2 170 898 4.80 2.04
Агрия Груп Холдинг АД 5 26 208 12.30 1.60
Алтерко АД 1 4 464 24.80 1.59
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 9 48 991 15.40 1.28
Адванс Терафонд АДСИЦ 3 1 580 2.87 1.03
ЕЛАНА Агрокредит АД 2 10 443 1.07 0.93

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
01.12.2021 48 231 238