Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 23.07.2019 579.15 0.06 0.05 8.57
BGREIT 23.07.2019 126.79 0.31 2.66 9.33
BGTR30 23.07.2019 507.8 0.11 0.45 3.48
BGBX40 23.07.2019 114.56 0.12 0.63 6.57

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Монбат АД 3 43 728 6.55 1.50
Българска Фондова Борса АД 3 20 196 5.40 0.93
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 14 15 876 3.00 0.66
ЕЛАНА Агрокредит АД 3 11 320 1.17 0.86
Сирма Груп Холдинг АД 6 10 742 0.73 3.33
Хидравлични елементи и системи АД 1 9 090 4.90 0.41
Софарма имоти АДСИЦ 1 6 450 6.45 0.77
Компенсаторни записи 2 5 849 0.29 3.33
Стара планина холд АД 5 5 079 5.60 0.88
Софарма Трейдинг АД 3 4 856 6.75 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 14 15 876 3.00 0.66
Доверие – Обединен Холдинг АД 6 1 302 3.22 0.63
Стара планина холд АД 5 5 079 5.60 0.88
Поименни компенсационни бонове 5 4 196 0.89 2.53
Сирма Груп Холдинг АД 5 7 117 0.75 0.67
Българска Фондова Борса АД 3 20 196 5.40 0.93
Софарма АД 3 3 003 3.30 0.30
Зърнени храни България АД 3 780 0.22 4.76
Монбат АД 3 43 728 6.55 1.50
Химимпорт АД 3 2 885 1.75 0.85
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Захарни заводи АД 2 946 3.20 8.11
Зърнени храни България АД 3 780 0.22 4.76
Поименни компенсационни бонове 5 4 196 0.89 2.53
Адванс Терафонд АДСИЦ 2 2 891 1.93 1.58
Индустриален холдинг България АД 1 244 1.01 1.00
Българска Фондова Борса АД 3 20 196 5.40 0.93
ЕЛАНА Агрокредит АД 3 11 320 1.17 0.86
ТБ Централна кооперативна банка АД 1 94 1.47 0.68
Доверие – Обединен Холдинг АД 6 1 302 3.22 0.63
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Оптела – Оптични технологии АД 1 30 0.03 10.00
Компенсаторни записи 2 5 849 0.29 3.33
Елхим-Искра АД 1 450 0.90 3.23
Спиди АД 2 1 544 48.40 3.20
Монбат АД 3 43 728 6.55 1.50
Стара планина холд АД 5 5 079 5.60 0.88
Химимпорт АД 3 2 885 1.75 0.85
Софарма имоти АДСИЦ 1 6 450 6.45 0.77
Сирма Груп Холдинг АД 5 7 117 0.75 0.67
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 14 15 876 3.00 0.66

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
23.07.2019 168 167