Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 01.03.2021 499.51 0.79 0.43 13.02
BGREIT 01.03.2021 144.92 1.24 1.29 8.13
BGTR30 01.03.2021 536.52 0.29 0.82 2.83
BGBX40 01.03.2021 111.58 0.44 0.18 1.24

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Адванс Терафонд АДСИЦ 17 67 619 2.10 1.94
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 9 36 381 1.85 3.93
Софарма Трейдинг АД 3 12 511 6.05 0.83
Българска Фондова Борса АД 9 11 276 4.94 2.07
Сирма Груп Холдинг АД 7 10 864 0.54 3.60
Монбат АД 3 4 422 4.44 0.45
НБТФ Експат Голд 2 4 273 0.95 0.31
Софарма АД 3 3 364 3.36 0.59
Агрия Груп Холдинг АД 1 3 250 6.50 1.56
Софарма имоти АДСИЦ 1 2 900 5.80 1.75
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Адванс Терафонд АДСИЦ 17 67 619 2.10 1.94
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 9 36 381 1.85 3.93
Българска Фондова Борса АД 9 11 276 4.94 2.07
Сирма Груп Холдинг АД 7 10 864 0.54 3.60
ТБ Централна кооперативна банка АД 5 2 076 1.04 0.97
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД 4 203 16.90 0.59
Монбат АД 3 4 422 4.44 0.45
Софарма Трейдинг АД 3 12 511 6.05 0.83
Софарма АД 3 3 364 3.36 0.59
НБТФ Експат Голд 2 4 273 0.95 0.31
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 9 36 381 1.85 3.93
Слънчев бряг АД 1 1 458 2.58 3.20
Българска Фондова Борса АД 9 11 276 4.94 2.07
Адванс Терафонд АДСИЦ 17 67 619 2.10 1.94
Софарма имоти АДСИЦ 1 2 900 5.80 1.75
Агрия Груп Холдинг АД 1 3 250 6.50 1.56
ТБ Централна кооперативна банка АД 5 2 076 1.04 0.97
Софарма Трейдинг АД 3 12 511 6.05 0.83
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Ай Ти Еф Груп АД (облигации) 1 1 005 100.50 4.28
Алкомет АД 2 1 605 6.45 3.73
Сирма Груп Холдинг АД 7 10 864 0.54 3.60
Илевън Кепитъл АД 1 1 022 7.05 0.70
Софарма АД 3 3 364 3.36 0.59
Монбат АД 3 4 422 4.44 0.45
НБТФ Експат Голд 2 4 273 0.95 0.31

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
01.03.2021 166 259