Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 18.06.2024 846.22 0.69 1.14 23.56
BGREIT 18.06.2024 189.25 0.65 0.94 0.86
BGTR30 18.06.2024 849.9 0.20 0.92 12.20
BGBX40 18.06.2024 168.46 0.51 1.55 12.80

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Kambana Invest bond 1 3 915 572 100.10 0.00
Илевън Кепитъл АД 8 119 773 17.40 1.14
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF 3 91 924 1.17 3.93
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) 15 86 782 68.60 1.72
Доверие – Обединен Холдинг АД 16 37 305 8.82 2.56
Софарма АД 16 35 359 5.92 0.67
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 11 30 200 4.48 0.88
Холдинг Варна AД 4 28 250 45.20 0.00
Софарма Трейдинг АД 6 26 267 5.85 0.00
Адванс Терафонд АДСИЦ 9 25 192 3.14 1.57
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Доверие – Обединен Холдинг АД 16 37 305 8.82 2.56
Софарма АД 16 35 359 5.92 0.67
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) 15 86 782 68.60 1.72
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 11 30 200 4.48 0.88
Адванс Терафонд АДСИЦ 9 25 192 3.14 1.57
Илевън Кепитъл АД 8 119 773 17.40 1.14
Смарт Органик АД 6 3 997 23.80 1.71
Софарма Трейдинг АД 6 26 267 5.85 0.00
Химимпорт АД 5 17 348 0.72 1.42
Дронамикс Кепитъл 5 3 102 2.48 0.81
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Феър Плей Пропъртис АДСИЦ 1 2 093 0.90 4.05
ТК-холд АД 1 3 000 7.50 2.74
Доверие – Обединен Холдинг АД 16 37 305 8.82 2.56
ИмПулс 1 АД 2 2 656 1.58 1.94
Смарт Органик АД 6 3 997 23.80 1.71
Химимпорт АД 5 17 348 0.72 1.42
Булметал АД 2 5 125 8.50 1.19
Дронамикс Кепитъл 5 3 102 2.48 0.81
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 5 4 413 8.60 0.58
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF 3 91 924 1.17 3.93
Актив Пропъртис АДСИЦ 1 2 790 6.20 3.12
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) 15 86 782 68.60 1.72
Неохим АД 2 2 892 18.40 1.60
Адванс Терафонд АДСИЦ 9 25 192 3.14 1.57
Монбат АД 3 1 779 2.94 1.34
Българска Фондова Борса АД 5 16 693 14.90 1.32
Софарма Билдингс АДСИЦ 2 1 500 15.20 1.30
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 1 2 079 1.23 1.20
Илевън Кепитъл АД 8 119 773 17.40 1.14

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
18.06.2024 4 619 497