Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 20.09.2018 627.08 0.08 1.11 7.46
BGREIT 20.09.2018 117.04 0.09 0.27 2.61
BGTR30 20.09.2018 520.35 0.11 1.10 4.45
BGBX40 20.09.2018 121.91 0.22 0.60 6.25

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Makpetrol Skopje 31 9 548 540 47 900.00 1.11
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 6 1 586 980 2 330.00 0.21
TTK Banka AD Skopje 10 1 557 751 1 153.00 2.95
VALAMAR RIVIERA DD 32 1 414 131 39.60 0.00
Ohridska banka Skopje 7 1 145 955 6 550.00 0.59
Stopanska banka Skopje 3 1 109 000 1 109.00 0.06
Komercijalna banka Skopje 4 1 095 300 5 150.00 0.19
ADRIS GRUPA DD 9 1 083 445 439.00 2.33
Granit Skopje 7 854 440 820.00 0.04
Alkaloid Skopje 8 848 410 8 035.00 0.35
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
VALAMAR RIVIERA DD 32 1 414 131 39.60 0.00
DURO DAKOVIC GRUPA DD 31 162 543 17.40 0.00
Makpetrol Skopje 31 9 548 540 47 900.00 1.11
HT DD 23 547 294 157.00 1.29
Доверие – Обединен Холдинг АД 19 20 731 1.65 0.00
BRODOGRADILISTE VIKTOR LENAC 17 102 816 8.50 4.94
Актив Пропъртис АДСИЦ 14 264 728 4.30 0.94
Албена АД 12 9 712 50.00 1.96
AD PLASTIK DD 11 85 627 190.50 0.26
Адванс Терафонд АДСИЦ 10 11 333 2.02 0.49
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Асенова крепост АД 3 1 199 10.90 29.76
Фазерлес АД 2 414 27.60 16.95
INSTITUT IGH DD 5 6 470 180.00 5.88
BRODOGRADILISTE VIKTOR LENAC 17 102 816 8.50 4.94
TEHNIKA DD 3 2 321 79.00 3.95
Булгартабак-холдинг АД 1 322 16.10 3.87
Елхим-Искра АД 1 1 130 1.13 3.67
Кораборемонтен завод „Одесос“ 1 248 82.50 3.13
Vinarska vizba Tikves Skopje 1 119 904 4 996.00 2.98
TTK Banka AD Skopje 10 1 557 751 1 153.00 2.95
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
JADROPLOV DD 6 8 062 17.00 12.37
Тодоров АД-София 1 3 0.19 9.52
Северкооп-Гъмза Холдинг АД 1 46 3.50 7.89
LUKA RIJEKA DD 5 120 089 41.00 6.39
LUKA PLOCE DD 1 2 280 380.00 5.47
ARENA HOSPITALITY GROUP DD 2 7 224 361.00 4.24
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 2 485 1.11 3.14
OKTA Skopje 2 55 341 4 257.00 2.99
Развитие индустрия холдинг 1 200 2.00 2.91
NLB Banka Skopje 1 700 000 14 000.00 2.78

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
20.09.2018 25 188 084