Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 19.01.2018 711.69 0.07 7.38 17.62
BGREIT 19.01.2018 116.95 0.00 2.17 8.07
BGTR30 19.01.2018 573.64 0.03 4.94 22.61
BGBX40 19.01.2018 137.78 0.11 6.48 18.56

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Компенсаторни записи 4 124 280 0.28 1.79
Сирма Груп Холдинг АД 8 80 123 1.06 0.00
Химимпорт АД 14 51 945 2.34 1.27
Софарма АД 7 51 328 4.26 0.00
Асенова крепост АД 1 23 980 10.90 0.91
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 7 21 894 7.80 4.00
ТБ Централна кооперативна банка АД 10 20 385 2.00 2.44
Софарма Трейдинг АД 6 18 212 8.10 2.53
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 1 15 200 1.90 0.00
Поименни компенсационни бонове 7 13 496 0.68 2.86
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Химимпорт АД 14 51 945 2.34 1.27
ТБ Централна кооперативна банка АД 10 20 385 2.00 2.44
Сирма Груп Холдинг АД 8 80 123 1.06 0.00
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 7 21 894 7.80 4.00
Софарма АД 7 51 328 4.26 0.00
Поименни компенсационни бонове 7 13 496 0.68 2.86
Булгартабак-холдинг АД 6 5 490 29.60 0.67
Софарма Трейдинг АД 6 18 212 8.10 2.53
Софарма имоти АДСИЦ 5 7 672 6.80 3.03
Зърнени храни България АД 5 12 725 0.38 3.52
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Метизи АД 2 1 030 0.23 15.00
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 1 115 0.12 4.55
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 7 21 894 7.80 4.00
София Комерс Заложни Къщи АД (привилегировани акции) 1 1 180 4.72 3.96
Софарма имоти АДСИЦ 5 7 672 6.80 3.03
Неохим АД 2 1 081 54.00 2.86
БГ Агро АД 4 4 034 2.26 2.73
Стара планина холд АД 1 483 8.05 2.55
Софарма Трейдинг АД 6 18 212 8.10 2.53
Чайкафарма висококачествените лекарства АД 2 3 414 8.20 2.50
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Българска Холдингова Компания АД 1 144 0.69 23.89
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 1 680 6.80 9.33
Юрий Гагарин - БТ АД 1 1 730 34.60 4.42
Синергон Холдинг АД 4 3 468 1.34 4.29
Зърнени храни България АД 5 12 725 0.38 3.52
Поименни компенсационни бонове 7 13 496 0.68 2.86
ТБ Централна кооперативна банка АД 10 20 385 2.00 2.44
Трейсгруп холд АД 3 2 712 4.88 2.40
Компенсаторни записи 4 124 280 0.28 1.79
Парк АДСИЦ 1 36 0.36 1.37

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
19.01.2018 539 040