Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 04.12.2020 429.25 0.55 0.36 21.03
BGREIT 04.12.2020 135.16 0.01 0.28 3.34
BGTR30 04.12.2020 490.7 0.23 0.95 0.72
BGBX40 04.12.2020 98.7 0.34 0.90 8.85

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Софарма АД 61 1 050 879 3.04 1.33
Премиер Фонд АДСИЦ 7 924 000 11.00 0.00
Софарма Трейдинг АД 6 78 893 5.90 0.00
Доверие – Обединен Холдинг АД 35 77 479 3.29 2.66
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 38 59 928 1.93 4.32
Поименни компенсационни бонове 13 44 917 0.90 11.60
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 1 33 020 63.50 0.00
Албена АД 8 29 981 24.00 1.69
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 2 28 301 0.91 2.15
ЧЕЗ Електро България АД 1 20 800 20 800.00 1.96
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Софарма АД 61 1 050 879 3.04 1.33
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 38 59 928 1.93 4.32
Доверие – Обединен Холдинг АД 35 77 479 3.29 2.66
Алтерко АД 15 18 430 7.10 0.70
Поименни компенсационни бонове 13 44 917 0.90 11.60
ТБ Централна кооперативна банка АД 10 5 878 0.96 1.55
Адванс Терафонд АДСИЦ 8 9 847 1.73 0.58
Албена АД 8 29 981 24.00 1.69
Градус АД – Стара Загора 7 10 218 1.45 1.40
Премиер Фонд АДСИЦ 7 924 000 11.00 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Поименни компенсационни бонове 13 44 917 0.90 11.60
Компенсаторни записи 2 5 377 0.19 5.56
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 38 59 928 1.93 4.32
Холдинг Варна AД 1 5 122 39.40 2.07
ЧЕЗ Електро България АД 1 20 800 20 800.00 1.96
Албена АД 8 29 981 24.00 1.69
Химимпорт АД 5 13 691 0.95 1.61
Градус АД – Стара Загора 7 10 218 1.45 1.40
Софарма АД 61 1 050 879 3.04 1.33
Индустриален холдинг България АД 2 1 163 0.86 1.18
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Метизи АД 2 1 171 0.13 18.75
Доверие – Обединен Холдинг АД 35 77 479 3.29 2.66
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 2 28 301 0.91 2.15
ТБ Централна кооперативна банка АД 10 5 878 0.96 1.55
Спиди АД 2 3 397 58.50 0.85
Алтерко АД 15 18 430 7.10 0.70
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 3 3 321 1.62 0.61
ЕЛАНА Агрокредит АД 2 7 035 1.05 0.00
Сирма Груп Холдинг АД 3 1 476 0.55 0.00
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД 4 5 917 12.10 0.00

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
04.12.2020 2 458 117