Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 08.12.2022 602.4 0.61 1.40 3.11
BGREIT 08.12.2022 184.73 0.07 3.89 12.43
BGTR30 08.12.2022 727.8 0.20 1.88 8.78
BGBX40 08.12.2022 138.41 0.37 1.01 1.25

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Велграф Асет Мениджмънт АД-София 14 4 420 571 4.42 0.00
Родна Земя Холдинг АД 5 1 034 044 2.84 0.00
Алтерон АДСИЦ 5 364 560 24.80 3.33
Екип-98 Холдинг АД 4 348 800 21.80 9.00
ALTERON REIT-VARNA 2 303 399 101.13 0.98
Софарма имоти АДСИЦ 2 188 000 9.40 0.53
Selena Holding 2 177 275 101.30 1.00
PREMIER FUND REIT-VARNA 1 75 863 101.15 1.00
Volkswagen 5 66 574 135.50 1.81
Адванс Терафонд АДСИЦ 20 62 843 3.06 0.33
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Адванс Терафонд АДСИЦ 20 62 843 3.06 0.33
Еврохолд България АД 16 42 433 1.80 2.70
Велграф Асет Мениджмънт АД-София 14 4 420 571 4.42 0.00
Доверие – Обединен Холдинг АД 11 14 855 8.12 2.17
Алтерко АД 9 22 560 20.40 0.97
Дронамикс Кепитъл 9 15 223 3.14 1.26
Софарма Трейдинг АД 8 9 955 6.00 0.33
Алтерон АДСИЦ 5 364 560 24.80 3.33
Родна Земя Холдинг АД 5 1 034 044 2.84 0.00
СИН КАРС Индъстри АД 5 3 443 0.90 6.25
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Екип-98 Холдинг АД 4 348 800 21.80 9.00
MERCK 1 2 031 173.10 5.04
Алтерон АДСИЦ 5 364 560 24.80 3.33
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 2 1 090 2.94 2.80
Актив Пропъртис АДСИЦ 1 1 125 7.50 2.74
Корадо-България АД 3 3 756 6.05 1.68
Finance Assistance 1 2 772 2.52 1.61
Сирма Груп Холдинг АД 3 1 924 0.71 1.43
Телематик Интерактив България АД 2 34 219 15.40 1.32
Varna rialtis bond 1 42 483 101.15 1.05
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
СИН КАРС Индъстри АД 5 3 443 0.90 6.25
Биодит АД-София 2 2 392 1.86 5.10
Еврохолд България АД 16 42 433 1.80 2.70
Доверие – Обединен Холдинг АД 11 14 855 8.12 2.17
Синергон Холдинг АД 2 1 356 1.02 1.92
ИмПулс 1 АД 3 7 989 1.03 1.91
Volkswagen 5 66 574 135.50 1.81
Porsche Automobil 3 11 883 56.66 1.46
Дронамикс Кепитъл 9 15 223 3.14 1.26
Индустриален холдинг България АД 2 4 491 1.80 1.10

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
08.12.2022 7 561 086