Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 16.05.2022 598.24 0.23 5.69 14.52
BGREIT 16.05.2022 181.09 0.25 1.34 19.67
BGTR30 16.05.2022 717.53 0.05 3.11 27.74
BGBX40 16.05.2022 142.36 0.04 2.91 21.10

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Агрия Груп Холдинг АД 21 283 232 29.20 1.74
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 24 144 535 2.22 0.91
НДФ Конкорд Фонд- 7 Саут-Ийст Юръп 2 134 620 12.70 0.00
Република Холдинг АД 1 132 660 1.98 0.00
Асенова крепост АД 8 87 685 14.60 0.00
Доверие – Обединен Холдинг АД 21 52 117 6.72 1.82
Телематик Интерактив България АД 16 49 311 45.10 2.17
ТБ Централна кооперативна банка АД 12 35 766 1.44 2.86
Софарма АД 3 28 654 4.38 0.46
Адванс Терафонд АДСИЦ 5 23 656 3.51 1.13
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 24 144 535 2.22 0.91
Доверие – Обединен Холдинг АД 21 52 117 6.72 1.82
Агрия Груп Холдинг АД 21 283 232 29.20 1.74
Телематик Интерактив България АД 16 49 311 45.10 2.17
ТБ Централна кооперативна банка АД 12 35 766 1.44 2.86
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 11 6 689 1.96 0.51
Асенова крепост АД 8 87 685 14.60 0.00
Неохим АД 8 9 940 55.00 0.92
Дронамикс Кепитъл 8 9 369 1.70 5.56
Софарма Трейдинг АД 6 9 043 4.40 3.08
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Facebook 1 4 453 189.72 6.04
ТБ Централна кооперативна банка АД 12 35 766 1.44 2.86
British American Tobacco 1 2 522 40.30 2.28
Индустриален холдинг България АД 4 5 207 2.16 1.89
Доверие – Обединен Холдинг АД 21 52 117 6.72 1.82
Агрия Груп Холдинг АД 21 283 232 29.20 1.74
Commerzbank 2 8 993 6.59 1.63
Илевън Кепитъл АД 4 4 573 15.50 1.31
Чайкафарма висококачествените лекарства АД 2 1 550 15.50 1.31
Неохим АД 8 9 940 55.00 0.92
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Дронамикс Кепитъл 8 9 369 1.70 5.56
Монбат АД 1 2 725 5.45 4.39
Софарма Трейдинг АД 6 9 043 4.40 3.08
Индустриален капитал холдинг 1 1 600 3.20 2.44
Телематик Интерактив България АД 16 49 311 45.10 2.17
Химимпорт АД 5 2 983 0.86 1.61
Българска Фондова Борса АД 2 2 990 9.95 1.49
Адванс Терафонд АДСИЦ 5 23 656 3.51 1.13
Алтерко АД 6 8 217 18.10 1.09
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 2 2 706 6.00 0.83

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
16.05.2022 1 101 071