Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 22.05.2019 571.31 0.44 0.69 11.35
BGREIT 22.05.2019 120.84 0.21 0.07 5.29
BGTR30 22.05.2019 497.48 0.29 0.81 6.56
BGBX40 22.05.2019 114 0.25 1.08 10.78

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Alkaloid Skopje 10 1 943 725 9 148.00 0.79
ERICSSON NIKOLA TESLA DD 10 1 414 645 1 150.00 1.32
HT DD 14 1 033 050 152.00 0.33
Komercijalna banka Skopje 4 989 534 5 420.00 1.37
Makedonijaturist Skopje 4 719 400 5 450.00 0.00
Makpetrol Skopje 3 625 999 62 600.00 0.05
PODRAVKA DD 3 564 590 410.00 1.74
Vinarska vizba Tikves Skopje 3 544 500 5 500.00 2.43
ADRIS GRUPA DD 2 281 322 444.00 0.22
VALAMAR RIVIERA DD 2 113 805 39.40 0.51
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
HT DD 14 1 033 050 152.00 0.33
ERICSSON NIKOLA TESLA DD 10 1 414 645 1 150.00 1.32
Alkaloid Skopje 10 1 943 725 9 148.00 0.79
OT-OPTIMA TELEKOM DD 9 63 429 2.90 0.00
ULJANIK BRODOGRADILISTE DD 7 4 464 0.36 10.00
Makedonijaturist Skopje 4 719 400 5 450.00 0.00
Komercijalna banka Skopje 4 989 534 5 420.00 1.37
Химимпорт АД 4 17 848 1.80 2.27
ZAGREBACKA BANKA DD 3 69 937 57.00 0.88
AD PLASTIK DD 3 97 220 180.00 0.55
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Развитие индустрия холдинг 1 432 2.16 18.68
SAPONIA DD 1 4 400 220.00 5.77
Доверие – Обединен Холдинг АД 2 1 288 2.74 4.58
KONCAR D&ST DD 1 1 110 1 110.00 3.74
ТБ Централна кооперативна банка АД 2 2 148 1.54 3.70
JADROAGENT DD 1 10 500 1 050.00 2.94
Vinarska vizba Tikves Skopje 3 544 500 5 500.00 2.43
Химимпорт АД 4 17 848 1.80 2.27
PODRAVKA DD 3 564 590 410.00 1.74
Булгартабак-холдинг АД 2 930 6.20 1.64
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ULJANIK BRODOGRADILISTE DD 7 4 464 0.36 10.00
FTB TURIZAM DD 2 29 200 1 200.00 9.77
VIRO TVORNICA SECERA DD 1 1 120 80.00 9.60
Поименни компенсационни бонове 1 4 089 0.85 6.67
ISTARSKA KRED. BANKA UMAG DD 1 26 000 1 300.00 5.80
Granit Skopje 1 89 500 895.00 2.72
DALEKOVOD DD 1 3 581 5.90 2.32
Komercijalna banka Skopje 4 989 534 5 420.00 1.37
ULJANIK PLOVIDBA DD 1 3 300 33.00 1.20
Адванс Терафонд АДСИЦ 1 564 1.88 1.05

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
22.05.2019 8 928 456