Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 20.09.2019 572.86 1.06 0.48 8.65
BGREIT 20.09.2019 126.61 0.26 0.02 8.18
BGTR30 20.09.2019 503.84 0.48 0.59 3.17
BGBX40 20.09.2019 112.63 0.52 1.07 7.61

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Албена АД 18 877 756 43.00 0.94
Монбат АД 13 710 792 6.50 0.78
Стара планина холд АД 11 426 615 5.10 1.92
М+С Хидравлик АД 28 412 976 6.10 10.95
Химимпорт АД 12 73 232 1.70 0.29
ЧЕЗ Разпределение България АД 6 30 240 210.00 0.00
ЧЕЗ Електро България АД 1 21 800 21 800.00 7.63
Алтерко АД 10 11 880 3.24 1.89
Астерион България АД – София 3 9 408 96.00 1.03
Синергон Холдинг АД 6 8 039 0.94 1.08
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
М+С Хидравлик АД 28 412 976 6.10 10.95
Албена АД 18 877 756 43.00 0.94
Монбат АД 13 710 792 6.50 0.78
Химимпорт АД 12 73 232 1.70 0.29
Стара планина холд АД 11 426 615 5.10 1.92
Алтерко АД 10 11 880 3.24 1.89
Холдинг Варна AД 8 5 952 38.80 1.04
Доверие – Обединен Холдинг АД 7 4 396 3.34 0.00
Синергон Холдинг АД 6 8 039 0.94 1.08
ЧЕЗ Разпределение България АД 6 30 240 210.00 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Спиди АД 2 1 470 49.00 2.51
Алтерко АД 10 11 880 3.24 1.89
София Комерс Заложни Къщи АД (привилегировани акции) 3 3 114 5.80 1.75
Софарма Трейдинг АД 5 3 535 6.30 1.61
Синергон Холдинг АД 6 8 039 0.94 1.08
Холдинг Варна AД 8 5 952 38.80 1.04
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 1 2 000 1.00 1.01
Албена АД 18 877 756 43.00 0.94
Монбат АД 13 710 792 6.50 0.78
Сирма Груп Холдинг АД 3 6 399 0.72 0.70
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
М+С Хидравлик АД 28 412 976 6.10 10.95
ЧЕЗ Електро България АД 1 21 800 21 800.00 7.63
Спарки-Елтос АД 1 1 000 0.20 3.85
Стара планина холд АД 11 426 615 5.10 1.92
Индустриален холдинг България АД 3 3 478 1.02 1.92
Астерион България АД – София 3 9 408 96.00 1.03
Химимпорт АД 12 73 232 1.70 0.29
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 2 2 147 3.20 0.00
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 2 2 652 5.15 0.00
ЕЛАНА Агрокредит АД 1 1 740 1.16 0.00

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
20.09.2019 2 644 150