Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 27.03.2020 421.68 0.33 23.15 27.14
BGREIT 27.03.2020 125.15 0.06 7.15 4.17
BGTR30 27.03.2020 432.47 0.55 13.84 13.97
BGBX40 27.03.2020 89.53 0.39 18.00 22.36

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Топливо АД 8 504 779 1.80 10.00
Адванс Терафонд АДСИЦ 17 184 535 1.60 0.93
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 3 115 200 2.56 0.00
Химснаб България АД-София 3 114 918 47.40 5.80
Софарма имоти АДСИЦ 5 63 525 6.05 0.83
Родна Земя Холдинг АД 4 59 684 2.30 9.52
Химимпорт АД 19 36 081 0.98 3.45
Софарма АД 17 34 479 2.89 2.12
Спиди АД 5 23 560 49.00 2.00
Доверие – Обединен Холдинг АД 9 20 698 3.60 2.17
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Химимпорт АД 19 36 081 0.98 3.45
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 18 9 451 1.73 3.35
Адванс Терафонд АДСИЦ 17 184 535 1.60 0.93
Софарма АД 17 34 479 2.89 2.12
ТБ Централна кооперативна банка АД 15 19 020 0.97 2.02
Еврохолд България АД 11 9 943 0.80 1.92
Трейсгруп холд АД 9 9 484 2.64 5.04
Доверие – Обединен Холдинг АД 9 20 698 3.60 2.17
Българска Фондова Борса АД 8 6 350 4.26 12.11
Топливо АД 8 504 779 1.80 10.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Българска Фондова Борса АД 8 6 350 4.26 12.11
Родна Земя Холдинг АД 4 59 684 2.30 9.52
Индустриален капитал холдинг 3 2 033 1.50 8.70
Неохим АД 2 1 290 22.00 7.84
Химснаб България АД-София 3 114 918 47.40 5.80
Алтерко АД 1 3 080 3.08 4.05
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 3 1 607 0.74 2.90
Expat BG Short SOFIX 2 1 500 1.25 2.80
Софарма АД 17 34 479 2.89 2.12
Еврохолд България АД 11 9 943 0.80 1.92
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Топливо АД 8 504 779 1.80 10.00
EXPAT MACEDONIA MBI UCITS ETF 3 12 838 1.10 5.34
Трейсгруп холд АД 9 9 484 2.64 5.04
Химимпорт АД 19 36 081 0.98 3.45
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 18 9 451 1.73 3.35
Доверие – Обединен Холдинг АД 9 20 698 3.60 2.17
ТБ Централна кооперативна банка АД 15 19 020 0.97 2.02
ЕЛАНА Агрокредит АД 3 7 696 0.98 2.00
Спиди АД 5 23 560 49.00 2.00
Адванс Терафонд АДСИЦ 17 184 535 1.60 0.93

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
27.03.2020 1 287 490