Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 07.05.2021 518.05 0.90 2.83 15.91
BGREIT 07.05.2021 146.88 0.05 1.10 10.09
BGTR30 07.05.2021 562.49 0.89 3.16 22.30
BGBX40 07.05.2021 117.33 1.10 3.11 24.03

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Градус АД – Стара Загора 45 91 257 1.46 6.41
Трейсгруп холд АД 3 82 559 3.42 0.00
Еврохолд България АД 5 74 222 2.50 0.00
Адванс Терафонд АДСИЦ 6 52 613 2.25 0.44
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 3 42 870 0.85 0.70
Неохим АД 15 39 066 32.00 3.61
ТБ Централна кооперативна банка АД 3 30 880 0.97 0.00
Алтерко АД 8 30 440 14.40 0.69
Софарма Трейдинг АД 8 20 687 5.45 0.00
Холдинг Варна AД 6 20 000 40.00 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Градус АД – Стара Загора 45 91 257 1.46 6.41
Химимпорт АД 15 14 260 0.88 1.12
Неохим АД 15 39 066 32.00 3.61
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 10 16 706 1.53 3.16
Софарма Трейдинг АД 8 20 687 5.45 0.00
Алтерко АД 8 30 440 14.40 0.69
Холдинг Варна AД 6 20 000 40.00 0.00
Индустриален холдинг България АД 6 6 678 0.89 0.00
Адванс Терафонд АДСИЦ 6 52 613 2.25 0.44
Алкомет АД 6 18 913 8.25 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Българска роза АД 1 1 350 1.35 3.85
НБТФ Експат Голд 6 8 587 0.98 1.99
Хидравлични елементи и системи АД 2 1 747 5.60 1.82
Албена АД 2 1 152 32.00 1.27
ЕЛАНА Агрокредит АД 4 18 462 1.11 0.91
Алкомет АД 6 18 913 8.25 0.00
Еврохолд България АД 5 74 222 2.50 0.00
Софарма Трейдинг АД 8 20 687 5.45 0.00
Трейсгруп холд АД 3 82 559 3.42 0.00
Холдинг Варна AД 6 20 000 40.00 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Индустриален капитал холдинг 5 14 210 2.46 10.87
Градус АД – Стара Загора 45 91 257 1.46 6.41
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 2 1 332 3.60 5.26
Неохим АД 15 39 066 32.00 3.61
Стара планина холд АД 2 15 620 7.10 3.40
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 10 16 706 1.53 3.16
Доверие – Обединен Холдинг АД 2 1 810 5.12 2.66
Монбат АД 5 8 787 5.70 2.56
Емка АД 2 1 337 3.04 1.30
Химимпорт АД 15 14 260 0.88 1.12

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
07.05.2021 658 378