Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 05.08.2020 434.06 0.65 3.50 25.34
BGREIT 05.08.2020 130.66 0.11 1.52 2.74
BGTR30 05.08.2020 467.17 0.47 0.12 8.17
BGBX40 05.08.2020 95.93 0.52 0.31 16.44

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Адванс Терафонд АДСИЦ 14 32 465 1.80 0.55
ЕЛАНА Агрокредит АД 12 24 042 0.95 2.56
Поименни компенсационни бонове 5 11 859 0.75 2.34
Градус АД – Стара Загора 7 8 136 1.38 1.43
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 4 7 605 2.14 0.93
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 3 7 077 0.72 4.00
Лавена АД-Шумен 1 6 723 3.70 0.00
Софарма АД 5 6 388 2.92 1.35
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 1 4 950 0.22 0.00
Софарма Трейдинг АД 4 4 623 5.55 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Адванс Терафонд АДСИЦ 14 32 465 1.80 0.55
ЕЛАНА Агрокредит АД 12 24 042 0.95 2.56
Градус АД – Стара Загора 7 8 136 1.38 1.43
Доверие – Обединен Холдинг АД 5 1 216 3.08 2.53
Софарма АД 5 6 388 2.92 1.35
Поименни компенсационни бонове 5 11 859 0.75 2.34
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 4 7 605 2.14 0.93
Софарма Трейдинг АД 4 4 623 5.55 0.00
Албена АД 3 2 225 26.00 2.26
Неохим АД 3 2 116 29.40 2.65
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 2 2 779 0.45 15.38
Златен лев холдинг АД 1 1 880 0.40 14.29
Индустриален капитал холдинг 3 1 720 2.04 3.03
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 1 3 375 6.75 0.00
Софарма Трейдинг АД 4 4 623 5.55 0.00
Трейсгруп холд АД 3 3 582 3.98 0.00
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 1 4 950 0.22 0.00
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД 2 1 771 7.70 0.00
Премиер Фонд АДСИЦ 2 1 140 7.60 0.00
Чайкафарма висококачествените лекарства АД 1 1 500 12.50 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 3 7 077 0.72 4.00
Неохим АД 3 2 116 29.40 2.65
ЕЛАНА Агрокредит АД 12 24 042 0.95 2.56
Доверие – Обединен Холдинг АД 5 1 216 3.08 2.53
Спиди АД 3 2 514 59.50 2.46
Поименни компенсационни бонове 5 11 859 0.75 2.34
Албена АД 3 2 225 26.00 2.26
Монбат АД 3 1 529 3.12 1.89
Градус АД – Стара Загора 7 8 136 1.38 1.43
Софарма АД 5 6 388 2.92 1.35

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
05.08.2020 151 157