Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 22.11.2019 549.69 0.06 2.58 6.49
BGREIT 22.11.2019 128.8 0.20 0.81 9.76
BGTR30 22.11.2019 493.01 0.03 1.69 0.98
BGBX40 22.11.2019 108.63 0.05 2.30 5.24

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 1 4 763 6.30 1.61
Булгар Чех Инвест Холдинг АД 3 4 167 2.46 0.00
Кораборемонтен завод „Одесос“ 1 4 136 88.00 0.00
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 4 087 1.98 1.00
Хидравлични елементи и системи АД 2 4 027 4.34 1.36
Лавена АД-Шумен 1 1 867 3.72 6.29
Агрия Груп Холдинг АД 1 894 7.15 0.00
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1 876 2.92 0.00
Софарма Трейдинг АД 1 580 5.80 0.00
Доверие – Обединен Холдинг АД 2 350 2.92 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 4 087 1.98 1.00
Булгар Чех Инвест Холдинг АД 3 4 167 2.46 0.00
Доверие – Обединен Холдинг АД 2 350 2.92 0.00
Хидравлични елементи и системи АД 2 4 027 4.34 1.36
Поименни компенсационни бонове 2 113 0.85 3.41
Кораборемонтен завод „Одесос“ 1 4 136 88.00 0.00
Лавена АД-Шумен 1 1 867 3.72 6.29
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 1 4 763 6.30 1.61
ТК-холд АД 1 160 1.60 0.00
Адванс Екуити Холдинг АД 1 250 0.25 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Лавена АД-Шумен 1 1 867 3.72 6.29
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) 1 4 763 6.30 1.61
Кораборемонтен завод „Одесос“ 1 4 136 88.00 0.00
Булгар Чех Инвест Холдинг АД 3 4 167 2.46 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Хидравлични елементи и системи АД 2 4 027 4.34 1.36
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 4 087 1.98 1.00
Кораборемонтен завод „Одесос“ 1 4 136 88.00 0.00
Булгар Чех Инвест Холдинг АД 3 4 167 2.46 0.00

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
22.11.2019 26 412