Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 18.09.2020 424.97 1.08 1.95 26.81
BGREIT 18.09.2020 133.84 0.22 0.31 5.71
BGTR30 18.09.2020 472.6 1.12 1.32 6.88
BGBX40 18.09.2020 95.48 1.06 0.18 15.94

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Химимпорт АД 39 201 916 0.93 1.60
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ – София 1 198 720 1.08 0.00
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД 27 137 040 11.00 3.77
Албена АД 24 136 389 21.20 3.64
Софарма АД 11 82 540 3.14 0.64
Трейсгруп холд АД 8 67 766 3.52 3.53
Еврохолд България АД 6 63 217 1.65 0.00
Индустриален холдинг България АД 3 60 767 0.78 2.50
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 2 52 000 65.00 0.00
Сирма Груп Холдинг АД 17 45 980 0.63 2.34
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Химимпорт АД 39 201 916 0.93 1.60
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД 27 137 040 11.00 3.77
Албена АД 24 136 389 21.20 3.64
Сирма Груп Холдинг АД 17 45 980 0.63 2.34
Софарма АД 11 82 540 3.14 0.64
Трейсгруп холд АД 8 67 766 3.52 3.53
Адванс Терафонд АДСИЦ 8 9 781 1.75 0.00
Еврохолд България АД 6 63 217 1.65 0.00
ТБ Централна кооперативна банка АД 5 5 852 0.94 6.03
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 398 1.69 1.17
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Жилищни компенсаторни записи 1 1 119 0.19 25.00
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД 27 137 040 11.00 3.77
Трейсгруп холд АД 8 67 766 3.52 3.53
Софарма Трейдинг АД 3 6 644 5.15 0.98
Софарма АД 11 82 540 3.14 0.64
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 2 52 000 65.00 0.00
Еврохолд България АД 6 63 217 1.65 0.00
Адванс Терафонд АДСИЦ 8 9 781 1.75 0.00
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ – София 1 198 720 1.08 0.00
Чайкафарма висококачествените лекарства АД 1 38 400 12.80 0.00
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
ТБ Централна кооперативна банка АД 5 5 852 0.94 6.03
Албена АД 24 136 389 21.20 3.64
ЧЕЗ Разпределение България АД 2 5 420 216.00 3.57
Индустриален холдинг България АД 3 60 767 0.78 2.50
Сирма Груп Холдинг АД 17 45 980 0.63 2.34
Химимпорт АД 39 201 916 0.93 1.60
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 3 398 1.69 1.17
М+С Хидравлик АД 4 19 485 5.30 0.93
Алкомет АД 1 1 054 5.35 0.93
Кораборемонтен завод „Одесос“ 2 4 270 71.50 0.69

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
18.09.2020 1 146 516