Демо и реална сметка


Демо сметка

Всеки може да започне да търгува на Българска фондова борса безплатно във всеки момент с ELANA BG Trader.

ELANA BG Trader предлага регистрация за безплатна демо сметка, заредена с 10 000 лв. за виртуална търговия в продължение на 30 календарни дни. Демо версията на платформата е 100% симулация на реална търговия в реално време с истински цени и стойности, като единствената разлика е, че не се поема риск със собствени парични средства. Регистрацията на демо сметка не изисква никакви плащания, попълване на документи или сключване на договори.

За да откриете демо сметка в ELANA BG Trader е необходимо само да попълните формата, която можете да откриете при стартиране на клиентския терминал ELANA BG Trader. Натиснете отстрани „Вход в плаформата“. След като попълните данните си и натиснете бутона „Изпрати“, ще получите мейл с потвърждение, който ще включва потребителското Ви име и парола. Когато успешно влезете в платформата, Вашата сметка ще бъде захранена с 10 000 лв. демо пари и ще бъде активна за период от 30 дни.

Безплатно демо

и сметка заредена с 10 000 лв

30 дни

виртуална търговия

100% симулация

на реална търговия в реално време

Вход в платформата

Реална сметка

Договор можете да сключите по следните начини:

Електронно подписване на договори

 1. Подгответе електронен файл с двустранно сканирано копие на личната Ви карта
 2. Подгответе електронен файл или сканирано копие на платена сметка за комунална услуга (ток, вода, парно), или удостоверение от банка за това, че имате валидна банкова сметка
 3. Регистрирайте се за онлайн услугите на ЕЛАНА, ако нямате регистрация
 4. Влезте страницата на ЕЛАНА Трейдинг за електронно подписване на договори и попълнете формата

В инвестиционен център ЕЛАНА

 1. Посещавате най-удобния за Вас инвестиционен център ЕЛАНА с личната си карта, след като сте се запознали с условията и политиките за търговия;
 2. Подписвате Договор за търговия и приложенията към него;
 3. При посещение на инвестиционен център ЕЛАНА не е необходимо да попълвате и разпечатвате договора предварително, тъй като това ще направи за Вас служител в центъра;
 4. Представяте лична карта. Ако не можете да се явите лично, можете да ползвате пълномощник, който да предостави изрично нотариално заверено пълномощно;
 5. За юридически лица необходимите документи са: лична карта на представляващия организацията, удостоверение за актуално състояние и учредителен договор. Ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране – копие от лиценза;
 6. Получавате на подадения от Вас e-mail адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в своята реална сметка в ELANA BG Trader.

С квалифициран електронен подпис

 1. Изпращате на bgtrader@elana.net сканирано копие на личната си карта заверено с „Вярно с оригинала“, трите имена, дата и подпис (на ръка), което е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Получавате на имейла си файл с договора и прилежащата към него документация, с инструкции за попълване от ЕЛАНА Трейдинг.
 3. Попълвате получения договор и приложения. Криптирате и подписвате файла с КЕП и го изпращате на bgtrader@elana.net;
 4. Служител на ЕЛАНА Трейдинг се свързва с Вас след проверка на коректната идентификация и попълнените документи.
 5. Получавате финализиран договор, подписан с КЕП, на подадения от Вас имейл адрес.
 6. Получавате на подадения от Вас имейл адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в платформата.

С удостоверение от банка, в която имате сметка

При този вариант следва да имате валидна банкова сметка и да вземете от своята банка удостоверение, че сте неин титуляр. Банковата сметка трябва да е същата, която ще запишете в договора с ЕЛАНА Трейдинг.

 1. Получавате от своята банка специален удостоверителен документ за това, че сте титуляр на сметка;
 2. Подписвате Договор за търговия ;
 3. Комплектовате подписан от Вас договор за търговия в 2 екземпляра, оригинал на документа от банката, копие от личната карта, на което има написано от Вас „Вярно с оригинала“ с положени дата и Ваш подпис;
 4. За юридически лица необходимите документи са: лична карта на представляващия организацията, удостоверение за актуално състояние и учредителен договор. Ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране – копие от лиценза;
 5. Изпращате по поща/куриер на адрес: ЕЛАНА Трейдинг, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13, ул.“Лъчезар Станчев“ 5, София 1756;
 6. Служител на ЕЛАНА Трейдинг се свързва с Вас след проверка на коректната идентификация. Получавате финализиран договор на подадения от Вас адрес. Получавате на подадения от Вас e-mail адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в своята реална сметка в ELANA BG Trader.

Със заверка от нотариус

 1. Подписвате Договор за търговия в два екземпляра пред нотариус;
 2. Комплектовате заверения договор, копие от личната карта, на което има написано от Вас „Вярно с оригинала“ с положени дата и Ваш подпис;
 3. За юридически лица необходимите документи са: лична карта на представляващия организацията, удостоверение за актуално състояние и учредителен договор. Ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране – копие от лиценза;
 4. Изпращате по поща/куриер на адрес: ЕЛАНА Трейдинг, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, София 1756;
 5. Служител на ЕЛАНА Трейдинг се свързва с Вас след проверка на коректната идентификация. Получавате финализиран договор на подадения от Вас адрес. Получавате на подадения от Вас e-mail адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в своята реална сметка в ELANA BG Trader.