Облигации и как да инвестирате в тях


Облигациите са:

 • С аткрактивна доходност
 • С нисък риск
 • А държавните са гарантирани

Научи повече за облигациитеСвържи се с нас

Какво са облигациите?

Дълговият инструмент (облигации) представлява вид ценни книжа, чрез които инвеститорът дава заем на емитента (този, който издава облигацията) за определенo време срещу фиксиран доход, наречен купон.

облигации

Най-важните условия, на които трябва да обърнете внимание са:

 • Размерът на купоновото плащане (лихвата);
 • Матуритетът – датата, на която падежира облигацията;
 • Валутата;
 • Честота на изплащане на купоновите плащания и главницата;
 • Вид и размер на евентуално обезпечение.
 • На падежа на ценната книга инвеститорът получава обратно номиналната стойност на облигациите, които е закупил.
 • Така чрез инвестиции в облигации може да реализирате фиксиран доход през годините.

Примери за облигации:

Корпоративни облигации: Валута Цена* Год. доходност Мин. обем
Visa Inc. (падеж 15/04/2030) USD 86.38 4.31% USD 20 000
Nvidia Corp. (падеж 01/04/2030) USD 90.13 4.51% USD 20 000
Netflix Inc. (падеж 15/11/2028) USD 103.55 5.14% USD 20 000
Държавни ценни книжа: Валута Цена* Год. доходност Мин. обем
Румъния (падеж 26/05/2030) EUR 84.462 6.39% EUR 10 000
България (падеж 23/09/2029) EUR 98.682 4.36% EUR 10 000
Гърция (падеж 15/06/2033) EUR 100.855 4.15% EUR 10 000
Белгия (падеж 22/06/2026) EUR 95.168 2.57% EUR 10 000
Германия (падеж 21/02/2024) EUR 97.502 2.74% 10 000 EUR
Франция (падеж 21/02/2024) EUR 97.368 2.89% 10 000 EUR

* Данни: Bloomberg, 20 март 2023 г.

Какво е емитент?

Емитент се нарича този, който издава облигациите. Това може да е фирма, община, държава и т.н. Облигациите, издавани от фирмите, се наричат корпоративни облигации, а тези от държавите – държавни (Държавни Ценни Книжа-ДЦК).

облигации

Какъв доход получавам от подобна инвестиция?

За финансирането си с дълг (средствата получени назаем), емитентите на облигации изплащат купон. Купоновото плащане обикновено е фиксиран процент от инвестицията, но може да е и плаващ процент. Това плащане обикновено се извършва веднъж или два пъти годишно, в редки случаи повече пъти в периода от една година.

Какво е номинал на облигациите?

Базовата стойност на облигациите, която бива изплатена на инвеститорите при падежа на книжата, се нарича номинал.

облигации

Пример: Вие купувате 100 000 EUR номинал от ДЦК на Румъния с падеж през 2030 година. Това значи, че на датата на падеж, ще получите и тези 100 000 EUR номинална стойност заедно с последното купонно плащане.

Как мога да инвестирам?

За да инвестирате през платформите на ЕЛАНА Трейдинг, трябва да имате сключен договор за брокерски услуги с нас. Договор може да се сключи на място в наш офис или онлайн.

След създаването на реална сметка, трябва да депозирате необходимата сума по наша банкова сметка.

Самата поръчка се подава до нашите брокери по телефон или имейл

Своята инвестиция можете да следите в нашия портал ELANA Online.

Имате допълнителни въпроси?

Не се колебайте да се свържете с нас 24/5 по чат, имейл или телефон, ако имате въпроси и нужда от съдействие във връзка с нашите услуги.

Телефони:

02 / 81 000 26 – Явор Илиев

02 / 81 000 25 – Димитър Георгиев

Имейл:

brokers@elana.net

Онлайн:

Чат


  Как се определя цената на облигацията?

  Цената зависи от множество фактори. Най-важните от тях са търсенето и предлагането на конкретните облигации, както и очакваната от тях доходност. Важна характеристика на облигациите е, че цената и доходността им се движат обратнопропорционално, т.е. когато цената се понижава, очакваната доходност расте и обратното.

  Какво е доходност до падеж?

  Доходността до падеж е основният показател, който инвеститорите в облигации трябва да вземат предвид. Доходност до падеж (Yield to maturity – YTM) е реалната годишна доходност, която ще получите, ако купите дадени облигации, при конкретна цена и ги съхранявате до техния падеж.

  Пример: Ако на 18.10.2022 г. купите ДЦК на България, с падеж на 23.09.2029г., при цена 92.853, доходността до падеж е 5.387% на година. Това значи, че в края на периода, Вие ще имате доходност на инвестицията Ви, която е такъв процент годишно. При продажба на облигациите преди падежа, може да реализирате по-висока или по-ниска от цитираната доходност в зависимост от цената на продажбата.

  От какво зависи доходността до падеж (YTM)?

  Доходността до падеж зависи от множество фактори. Сред тях са цената, купона на облигациите, оставащия срок до падеж. Ако конкретните облигации се търгуват на цена под 100, то Вашата доходност до падеж ще е по-висока от купона. Ако облигациите се търгуват на цена над 100, Вашата YTM ще е по-ниска от купонния процент.

  Какъв е рискът от инвестиция в облигации?

  Облигациите се считат за по-сигурни инструменти за инвестиция в сравнение с акциите. При евентуални затруднения на емитента, той трябва да изплати първо задълженията си на кредиторите (сред които са и облигационерите) и едва след това – на собствениците (акционерите).

  Сред облигациите Държавните Ценни Книжа са смятани за инвестиции с най-ниско ниво на риск.

  Има ли минимум за инвестиция в облигации?

  Минималните обеми, с които може да се търгува, се различават значително при различните облигации:

  • На Българска фондова борса (БФБ) са възможни и сделки за 1 облигация (обикновено с номинал 1 000 лева или евро).
  • На международните пазари минималните разумни инвестиции са между 50 000 и 100 000 валутни единици. Но при отделни облигации, са възможни и сделки за 20 000 – 30 000 номинал.

  Какви са разходите за инвестиция през ЕЛАНА Трейдинг?

  ЕЛАНА Трейдинг предлага както брокерски услуги (покупко-продажба), така и попечителски услуги (съхранение на облигациите).

  Разходи за брокерски услуги:

  При покупка/продажба заплащате комисиона в размер 0.15% от стойността на сделката, но не по-малко от 120 евро/долара на сделка.
  Разходи за съхранение:

  • За облигации, купени на БФБ (през ELANA BG Trader) – 0.1% от стойността на инвестицията годишно, начислявана месечно (важи само за непрофесионални инвеститори).
  • За Български местни (в лева) ДЦК извън БФБ – 0.052% на годишна база, както и 0.1% от стойността на инвестицията годишно, начислявана месечно (важи само за непрофесионални инвеститори).
  • За чуждестранни облигации (Еврооблигации със сетълмент в Clearstream Banking Luxembourg) – 0.045% на годишна база, както и 0.1% от стойността на инвестицията годишно, начислявана месечно (важи само за непрофесионални инвеститори).

  Защо да инвестирам през ЕЛАНА Трейдинг?

  ЕЛАНА Трейдинг е утвърден, разпознаваем участник с висока репутация на пазара на облигации, както в България, така и в Европа. Сред нашите партньори и контрагенти по сделки са глобалните банки UBS, ING, ErsteBank, HVB London, SG London, Citi, Intesa Sao Paolo и др., както и редица други финансови институции и институционални инвеститори в България, САЩ и Европа.

  Всичко това ни позволява да предлагаме на клиентите си достъп до междубанковия пазар на облигации на възможно най-добрите цени, включително и на първичен пазар.

  Сред рязкото повишаване на доходностите по държавния дълг от последните месеци, облигациите отново „изгряват“ като много атрактивни възможности за инвестиции и спестяване на средства, особено такива с дългосрочен хоризонт.

  Как да следя и къде да намирам подходящите за мен облигации?

  Понеже търговията с облигации обикновено е концентрирана извън регулираните пазари и основните участници са институционални инвеститори, цените на облигациите не могат да бъдат наблюдавани по същия начин като акциите.

  Все пак, препоръчваме Ви следните възможности:

  • В седмичния бюлетин на ЕЛАНА Трейдинг включваме селекция от няколко актуални облигации с атрактивна доходност, които биха могли да представляват интерес.
  • през ELANA BG Trader можете да следите цените на българските Държавни Ценни Книжа.
  • На страницата World Government Bonds можете да следите доходностите на правителствени книжа от целия свят.