Условия за търговия


Такси и комисиони

Условията за търговия на ЕЛАНА Трейдинг с ELANA BG Trader са идентични с тези при търговия с Интернет-базираната платформа на БФБ COBOS, като при ELANA BG Trader не се плаща годишна такса за абонамент.

Търговия с ценни книжа през ELANA BG Trader комисиони
оборот до 100 000,00 лв. 0,6% от сумата, минимум 3,00 лв.
оборот над 100 000,00 лв ** 0,5% от сумата *, минимум 3,00 лв.
оборот над 1 000 000,00 лв ** по договаряне
Годишна такса за търговия през ELANA BG Trader без комисиони
* За да бъде намалена комисионата е необходимо клиентът да уведоми ЕЛАНА Трейдинг за достигането на оборот от 100 000 лв.
** Преференциалните комисиони не изискват постоянно поддържане на посочения оборот, а еднократно достигане до него.

Други условия

 • Не се изискват никакви такси за ползване на ELANA BG Trader;
 • Таксите на БФБ-София и Централен депозитар са включени в комисионите по сделките и не се заплащат допълнително;
 • Годишна такса при съхранение на ценни книжа – 0.05% върху стойността;
 • Годишна такса при съхранение на парични средства – 0.25% върху стойността.
 • За търговия с ДЦК на Българска фондова борса не се заплащат такси и комисиони от 1.11.2017 г. до 31.12.2018 г.

Всички такси и комисиони са подробно описани в Тарифа на ЕЛАНА Трейдинг

Внасяне на средства

ЕЛАНА Трейдинг не изисква минимален депозит при сключване на договор за търговия чрез ELANA BG Trader. Внасянето на средства става по един от изброените методи:

На каса

 • Комисиони за внасяне на средства на каса не се начисляват;
 • Сметката на клиента се заверява веднага след внасянето на сумата;
 • При внасяне на суми на каса в рамките на 1 месец на стойност над 10 000 лева, клиентът трябва да попълни на място Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • Във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и във връзка с Указанията за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой издадено от Министерство на финансите, клиенти могат да внасят на каса до 10 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута;
 • В инвестиционни центрове ЕЛАНА извън София може да се извърши внасяне на средства на каса само в български левове;
 • Работното време на инвестиционните центрове ЕЛАНА за извършване на касови операции е всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Чрез банков превод

 • Заверяването на сметката за търговия става веднага след като са получени средствата в указаните банкови сметки, като клиентът получава автоматичен мейл с потвърждение за заредена сметка за търговия.
 • В платежното нареждане се записват трите имена и ЕГН на клиента;
 • За бенефициент на превода се посочва „ЕЛАНА Трейдинг“ АД;
Банкови сметки
Банка „Юробанк България“ АД
Бенефициент „ЕЛАНА Трейдинг“ АД
Сметка BGN BIC BPBIBGSF IBAN: BG70BPBI79421032765004
Сметка USD BIC BPBIBGSF IBAN: BG62BPBI79401101132204
Сметка EUR BIC BPBIBGSF IBAN: BG81BPBI79401401132201
Банка „Райфайзенбанк България“ АД
Бенефициент „ЕЛАНА Трейдинг“ АД
Сметка BGN BIC RZBBBGSF IBAN: BG33RZBB91551060098607
Банка „Пиреос България“ АД
Бенефициент „ЕЛАНА Трейдинг“ АД
Сметка BGN BIC PIRBBGSF IBAN: BG04PIRB80731605421048

Виртуалeн ПОС терминал

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг имат възможност да заплатят всички услуги на Инвестиционния посредник чрез международни дебитни и кредитни карти VISA, Visa Electron, MasterCard и Maestro, както и чрез системата за електронни плащания ePay.bg. За целта могат да ползват Виртуалния ПОС терминал на ЕЛАНА Трейдинг.

Теглене на средства

Общи условия

 • Суми от продажби на акции на БФБ-София могат да бъдат теглени на третия работен ден след продажбата (според действащата нормативна уредба);
 • При теглене на средства на каса се заплаща комисиона от 0.4% върху сумата;
 • При теглене на български лева чрез банков превод не се начислява комисиона.
 • Заявка за теглене на средства може да се направи с два клика във Виртуалния офис на инвеститорския хъб ELANA Online 

На каса

 • За изтегляне на суми на каса под 2 000 лв. или тяхната равностойност в щатски долари/евро в инвестиционен център ЕЛАНА не е необходима предварителна заявка;
 • За изтегляне на суми на каса над 2 000 лв. до 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута се прави заявка във виртуалния офис на ELANA Online два работни дни предварително;
 • Във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой, на каса може да се изтеглят до 10 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута;
 • В инвестиционни центрове ЕЛАНА извън София клиентите могат да изтеглят на каса средства само в български левове. Теглене на суми в друга валута се извършва само по банков път.

Чрез банков превод

Документи

Всички задължителни документи, с които трябва да се запознаят инвеститорите, преди да подпишат договор с ЕЛАНА Трейдинг, се намират в секцията Полезно на сайта на ЕЛАНА Трейдинг.