Условия за търговия


Такси и комисиони

При търговия с ELANA BG Trader не се заплаща годишна такса за абонамент.

Търговия с ценни книжа през ELANA BG Trader (БФБ-София) комисиони
оборот до 100 000,00 лв. 0,8% от сумата, минимум 3,00 лв. на сделка
оборот над 100 000,00 лв ** 0,7% от сумата *, минимум 3,00 лв. на сделка
оборот над 1 000 000,00 лв ** по договаряне
Сделки с облигации 0,2% от сумата, минимум 3,00 лв. на сделка
Годишна такса за търговия през ELANA BG Trader без комисиони
 • * За да бъде намалена комисионата е необходимо клиентът да уведоми ЕЛАНА Трейдинг за достигането на оборот от 100 000 лв.
 • ** Преференциалните комисиони не изискват постоянно поддържане на посочения оборот, а еднократно достигане до него.
 • Клиентът сам следи размера на реализирания си оборот и уведомява ЕЛАНА Трейдинг, когато той надхвърли цитираната сума;

Пазарен сегмент BSE International през ELANA BG Trader

BSE International е пазарен сегмент на БФБ, на който се търгуват 90 акции и борсови търгувани фондове от Европа, САЩ и Канада. Сред тях са знакови компании като Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Deutsche Bank, Siemens и много други. Пълен списък с инструменти.

Валута на сделките: EUR

Пазарен сегмент BSE International през ELANA BG Trader комисиони
оборот до 100 000,00 лв. 0,8% от сумата, минимум 10,00 EUR
оборот над 100 000,00 лв ** 0,7% от сумата *, минимум 10,00 EUR
оборот над 1 000 000,00 лв ** по договаряне
Годишна такса за търговия през ELANA BG Trader без комисиони
 • * За да бъде намалена комисионата е необходимо клиентът да уведоми ЕЛАНА Трейдинг за достигането на оборот от 100 000 лв.
 • ** Преференциалните комисиони не изискват постоянно поддържане на посочения оборот, а еднократно достигане до него.
 • Клиентът сам следи размера на реализирания си оборот и уведомява ЕЛАНА Трейдинг, когато той надхвърли цитираната сума;

Други условия

 • Не се изискват никакви такси за ползване на ELANA BG Trader;
 • Таксите на БФБ-София и Централен депозитар са включени в комисионите по сделките и не се заплащат допълнително;
 • Годишна такса при съхранение на ценни книжа – 0,1% върху стойността;
 • Годишна такса при съхранение на парични средства – 0,5% върху стойността.
 • Всички такси и комисиони са подробно описани в Тарифа на ЕЛАНА Трейдинг
 • Всички задължителни документи, с които трябва да се запознаят инвеститорите, преди да подпишат договор с ЕЛАНА Трейдинг, се намират в секцията Полезно на сайта на ЕЛАНА Трейдинг.