Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев: Няколко десетки добри компании като Телелинк биха направили един хубав капиталов пазар в България

Как се прави IPO на българския капиталов пазар по време на пандемия – това беше един от въпросите, обсъждан в предаването Клуб Investor на Bloomberg TV България между водещия Ивайло Лаков и Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

ТБС Груп планира обратно изкупуване на акции с право на глас тази година

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) ще изкупи обратно до края на тази година до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от компанията, в ценови диапазон 7.40 – 11 лева за брой.

Радослава Масларска, Председател на СД на ЕЛАНА Трейдинг и Председател на УС на БАЛИП

2.5 милиона българи притежават „спящи акции“

Близо 2.5 милиона българи притежават скрито богатство на обща номинална стойност от близо 2 милиарда лева – това са т.нар. спящи акции, за чието раздвижване ще търси решение чрез законопроект, обявен преди месец за обсъждане.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп продаде успешно 8% от капитала си в първия транш от предлагането на БФБ

Близо 8% от акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД бяха успешно пласирани сред инвеститори в рамките на Транш 1 от предлагането на дружеството на „Българска фондова борса“ АД, съобщиха от дружеството

Онлайн среща с инвеститори на Телелинк Бизнес Сървисис Груп на 11 юни

На 11 юни 2020 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) организира онлайн среща с настоящи и потенциални инвеститори, за да представи финансовото състояние на компанията за първото тримесечие на 2020 г. и да осигури възможност за директна дискусия по всички въпроси, свързани с бизнеса и публичното предлагане на акции.
ЕЛАНА Агрокредит ще изплати със 17% по-висок дивидент на акционерите

ЕЛАНА Агрокредит ще изплати със 17% по-висок дивидент на акционерите си от печалбата за 2019 г., става ясно от уведомление на дружеството, публикувано чрез Българска фондова борса

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп отчитат силни ръстове в резултатите за първо тримесечие на 2020 г.

Консолидираните приходи на Телелинк Бизнес Сървисис Груп нарастват двукратно на годишна база до 36.7 млн. лв., а нетната печалба се увеличава десетократно на годишна база до 3.6 млн. лв. през първото тримесечие на 2020 г.