Стара планина холд

Стара Планина Холд с предложение за разпределяне на дивидент

Ръководството на Стара Планина Холд по време на съвета на директорите си предложи съставляващите я предприятия да разпределят част от печалба за 2022 г. под формата на дивидент.


Софарма

Нетната печалба на Софарма за 2022 г. надолу с 15%

Водещият фармацевтичен производител и дистрибутор – Софарма, регистрира забавяне на нетната печалба с 15% на годишна база до 77,9 млн. лв. Това се дължи основно на придобиването и освобождаването от дъщерни дружества в размер на 36,1 млн. лв., както и на начислените през 2022 г. обезценки на нетекущи активи в размер на 20,8 млн. лв.

Агрия Груп Холдинг

Агрия Груп с негативна EBITDA за четвърто тримесечие, но рекордна 2022 г.

Ниските борсови цени на зърното през последните 3 месеца на изминалата година се отразиха в негативна посока на печалба за Агрия в размер на 1.9 млн. лв., в сравнение с +9.8 млн. лв. за същия период през 2021 г.

Телематик Интерактив България

Телематик Интерактив със силно четвърто тримесечие

Водещата компания за онлайн и казино залози Телематик Интерактив представи своя отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. В него прави впечатление солиден ръст на приходите – с 32.28% нагоре на годишна база, достигайки 103.28 млн. лв.


Telelink Business Services Group

Мажоритарният собственик на TBS Group с одобрение за преустановяването на дивидентната политика

Любомир Минчев, мажоритарен акционер в Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS), писмено одобри решението на изпълнителния директор Иван Житиянов за преустановяване на раздаването на 50% от нетната печалба към акционери под формата на дивиденти.


Алтерко със силен растеж на приходите, но маржовете остават под натиск

Производителят на смарт устройства Алтерко отчете 50% растеж на приходите си за първите девет месеца на годината, благодарение на бума в търсенето и успешното преодоляване на проблемите с доставките.