Агрия Груп с негативна EBITDA за четвърто тримесечие, но рекордна 2022 г.

Агрия Груп Холдинг

Агрия Груп Холдинг

Ниските борсови цени на зърното през последните 3 месеца на изминалата година се отразиха в негативна посока на печалба за Агрия в размер на 1.9 млн. лв., в сравнение с +9.8 млн. лв. за същия период през 2021 г. Оперативните разходи бяха повече от печалбата за посочения период, 226 млн. лв. и 224 млн. лв. респективно.

Разходите за материали са се увеличили със 117.7% на годишна база в размер на 204.8 млн. лв., докато разходите за лихви са 1.5 млн. лв., представлявайки ръст от 77.9% поради използваното на кредитиране за своя инвентар през изминалата година. Въпреки негативното последно тримесечие, Агрия завърши годината с рекордна нетна печалба от 78.2 млн. лв., ръст от 242.6% на годишна база, както и рекордна норма на печалба от 92.4 млн., 121.4-процентов ръст за годината.