Българска фондова борса

Малки и средни фирми ще набират по-лесно до 1 млн. евро капитал от Българска фондова борса

На 27 декември 2018 г. Българска фондова борса получи одобрение от Комисията за финансов надзор за създаването на нов Пазар за растеж на МСП, наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). Този пазар е предназначен за малките и средни компании, които желаят да станат публични, но са възпрепятствани да въведат строгите изисквания на регулирания борсов пазар… Прочети още