БФБ

Традиции и рисков капитал определят борсовите печалби

Един факт е безспорен – растящото значение на българската борса за спестяванията на българина, макар и при много ниска база. Така започва анализа си за годината на Българска фондова борса – Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг, за списание Bloomberg Business Week.

СИН КАРС Индъстри

Акциите на СИН КАРС Индъстри ще се търгуват на БФБ от 1 юли 2021 г.

На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BEAM на Българска фондова борса бе взето решение за допускане до търговия емисията акции на СИН КАРС Индъстри от 1 юли 2021 г.
Камен Колчев, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев: Фокусът на БФБ е върху новите качествени компании

За да се ползва българският капиталов пазар както в развитите икономики, сегашното и следващите правителства могат да предприемат съчетаят два подхода – на еволюционно и революционно развитие.

СИН КАРС Индъстри

Производителят на електромобили СИН КАРС Индъстри очаква да предложи нови акции на борсата на 1 юни 2021 г.

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили СИН КАРС Индъстри подаде заявка за регистрация на сегмента „Пазар за растеж на МСП“ (BEAM) на Българската фондова борса.