Акциите на СИН КАРС Индъстри ще се търгуват на БФБ от 1 юли 2021 г.

СИН КАРС Индъстри

СИН КАРС Индъстри

На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BEAM на Българска фондова борса бе взето решение за допускане до търговия емисията акции на СИН КАРС Индъстри от 1 юли 2021 г.

Борсовият код на емисията е SIN. Акциите ще стартират търговия с цена за 1 акция от 1 лв.

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг вече могат да видят новорегистрираните акции на компанията в портфейла си в платформата ELANA BG Trader.

Емисията на СИН КАРС Индърстри е с 20 543 669 броя акции на обща стойност 20 543 669 лв.

На 1 юни 2021 г. се проведе публичното предлагане на акции на дружеството, което завърши с огромен интерес при презаписване близо 3 пъти. Компанията привлече 2 млн. лв. чрез предложените акции с номинал 1 лв.

Всички документи по предлагането от ЕЛАНА Трейдинг

Страница на СИН КАРС Индъстри

Пробвайте инвестиция в български акции в платформата ELANA BG Trader