Радослава Масларска, Председател на СД на ЕЛАНА Трейдинг и Председател на УС на БАЛИП

2.5 милиона българи притежават „спящи акции“

Близо 2.5 милиона българи притежават скрито богатство на обща номинална стойност от близо 2 милиарда лева – това са т.нар. спящи акции, за чието раздвижване ще търси решение чрез законопроект, обявен преди месец за обсъждане.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп продаде успешно 8% от капитала си в първия транш от предлагането на БФБ

Близо 8% от акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД бяха успешно пласирани сред инвеститори в рамките на Транш 1 от предлагането на дружеството на „Българска фондова борса“ АД, съобщиха от дружеството

Онлайн среща с инвеститори на Телелинк Бизнес Сървисис Груп на 11 юни

На 11 юни 2020 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) организира онлайн среща с настоящи и потенциални инвеститори, за да представи финансовото състояние на компанията за първото тримесечие на 2020 г. и да осигури възможност за директна дискусия по всички въпроси, свързани с бизнеса и публичното предлагане на акции.
ЕЛАНА Агрокредит ще изплати със 17% по-висок дивидент на акционерите

ЕЛАНА Агрокредит ще изплати със 17% по-висок дивидент на акционерите си от печалбата за 2019 г., става ясно от уведомление на дружеството, публикувано чрез Българска фондова борса

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп отчитат силни ръстове в резултатите за първо тримесечие на 2020 г.

Консолидираните приходи на Телелинк Бизнес Сървисис Груп нарастват двукратно на годишна база до 36.7 млн. лв., а нетната печалба се увеличава десетократно на годишна база до 3.6 млн. лв. през първото тримесечие на 2020 г.

ЕЛАНА Агрокредит

Компаниите през призмата на COVID-19: ЕЛАНА Агрокредит АД

Земеделската земя е един от активите, които са доказано по-устойчиви по време на кризи, с ниска ценова волатилност и засилено търсене. Това поставя ЕЛАНА Агрокредит, като компания финансираща покупки на земеделска земя, в стабилна позиция.

Наръчник на инвеститора: Как да боравя с финансовите отчети на БФБ

Как един инвеститор в български акции да оцени компанията, в която иска да инвестира, чрез финансовите ѝ отчети – обяснява Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.