СИН КАРС Индъстри

Акциите на СИН КАРС Индъстри ще се търгуват на БФБ от 1 юли 2021 г.

На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BEAM на Българска фондова борса бе взето решение за допускане до търговия емисията акции на СИН КАРС Индъстри от 1 юли 2021 г.СИН КАРС Индъстри

Производителят на електромобили СИН КАРС Индъстри очаква да предложи нови акции на борсата на 1 юни 2021 г.

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили СИН КАРС Индъстри подаде заявка за регистрация на сегмента „Пазар за растеж на МСП“ (BEAM) на Българската фондова борса.