За платформата


Какво е ELANA BG Trader?

ELANA BG Trader Devices

ELANA BG Trader на всички мобилни устройства

ELANA BG Trader e защитена Интернет-базирана платформа за търговия на Българска фондова борса. Дава възможност за търговия в реално време с всички финансови инструменти, които се търгуват на БФБ-София, както и достъп до текуща пазарна информация в реално време и пълна отчетност на инвестиционния портфейл.

Необходимо е само да имате Интернет, за да влезете с Вашите данни за вход в платформата. ELANA BG Trader може да се ползва от всички мобилни устройства, като мобилната версия притежава всички основните функции за търговия, информация и отчетност и като цяло 70% от функционалността на платформата. Ползването на платформата е безплатно, без заплащане на такси абонамент.

Защо ELANA BG Trader е подходящата платформа за търговия на БФБ?

 • Защото има функционалност за лесна търговия с интуитивна ориентация и бърза реакция;
 • Защото имате достъп отвсякъде – можете да я ползвате от всякакъв компютър и на всички мобилни устройства;
 • Защото дава ясен и бърз преглед на пазара, информира за най-изгодни цени и оферти в реално време, и дава възможност за бързи действия;
 • Защото показва изчерпателен и ясен инвестиционен портфейл с прозрачни потенциални и реални транзакционни разходи, пълна историческа информация и възможност за всякакви справки;
 • Защото можете да анализирате пазара и емитентите чрез историческа информация с различни видове графики и за различни периоди;
 • Защото ползвате платформата безплатно и не плащате такса за абонамент;
 • Защото имате възможност чрез демо версия на платформата да тествате при 100% възпроизвеждане на реална търговия.

Какво мога да търгувам?

Можете да търгувате със следните инструменти на Българска фондова борса-София:

 • Акции и дялове
 • Права върху акции
 • Варанти
 • Държавни ценни книжа (ДЦК) и корпоративни облигации
 • Компенсаторни инструменти

Предимства на платформата

Платформа с функционалност за лесна търговия

 • Можете да търгувате във всеки момент отвсякъде, ако имате Интернет – ползвате защитена Интернет-базирана платформа, до която имате достъп от всеки компютър и от всички мобилни устройства;
 • Версията на платформата за мобилни устройства позволява търговия от всеки от всеки смартфон или таблет – има достъп от всички операционни системи за мобилни устройства: Android, iOS, Windows Phone, Blackberry и др.;
 • Версията на платформата за мобилни устройства предоставя 70% от пълната функционалност на платформата, като осигурява не само всички основни функции за търговия, но дава възможност за графики за анализ и пълен преглед на портфейла;
 • Ползвате защитена Интернет-базирана платформа – имате достъп до нея от всеки компютър с Интернет;
 • Ориентирате се бързо и интуитивно в менютата и модулите на платформата;
 • Можете да персонализирате работното пространство чрез екран, какъвто пожелаете, включително да подредите различни работни пространства чрез табове;
 • Подавате бързо поръчки от всеки модул с десен клик, двойно кликване или директно;
 • Имате на разположение необходимите бързи функции с клик на десен бутон от всеки модул;
 • Придвижвате се бързо из менютата с drag&drop;
 • Получавате звукови сигнали при изпълнена поръчка, при грешка и съобщение от брокер;
 • Имате наличен чат модул за контакт с брокерите в платформата;
 • Можете да експортирате нужната Ви информация в Excel за запазване на собствения Ви компютър.

Всичко необходимо за анализ на пазара

 • Историческа информация за представянето на всички български публични компании от 2006 г. насам в графичен вид и експорт на данните в Еxcel;
 • Сравнение на два инструмента или акция с индекс в една графика;
 • Различни графики в зависимост от начина на представяне (Line, Area, Candlestick, Ohlc);
 • Различни индикатори за технически анализ (Moving average, MACD, Oscillator и др.);
 • Пълна история на сделките на БФБ от 2006 г. досега;
 • Генериране на разнообразни справки – по финансов инструмент, по период, включително с обобщени данни за оборот и брой сделки;
 • Генериране на обобщени справки за пазара – най-търгувани, най-печеливши и най-губещи акции за произволно избран период от време.

Всичко удобно за най-изгодна сделка и бърза реакция

 • Предлагаме демо версия на платформата, която пресъздава 100% търговията на БФБ в реално време – с ползване за срок от 30 дни;
 • Получавате изчерпателен и функционален преглед на пазара чрез пълна информация за емисиите – котировки, количества, цена на затваряне, максимум, минимум, изтъргуван обем, цени от аукциони и др.;
 • Винаги виждате 10-те най-добри оферти при подаване на поръчка – в реално време всички оферти „купува“ и „продава“;
 • Проследявате дълбочината на пазара до определено ниво – виждате колко на брой акции са налични за покупка/продажба вследствие на всички подадени поръчки на борсата;
 • Имате възможност да видите всички активни оферти на пазара (покупки и продажби) за конкретен финансов инструмент – т.нар. full market depth;
 • Знаете кой инвестиционен посредник е насрещна страна по сделката;
 • Проследявате бързо 10-те най добри котировки за няколко емисии едновременно;
 • Наясно сте със спреда между най-добрите котировки „купува“ и „продава“ в сума и процент по дадена емисия;
 • Когато гледате котировка, можете да видите нетната си експозиция и собствените поръчки по емисията;
 • Можете да видите цените на акциите в табличен вид или като големи котировки;
 • Подавате всички видове поръчки, предлагани от БФБ-София, в това число лимит, стоп, айсберг поръчки.
 • Възможност за подаване на допълнително разработени от ЕЛАНА Трейдинг баскет и каскадни поръчки, даващи възможност за допълнителни функционалности и по-динамична търговия.

Прозрачна, ясна и изчерпателна отчетност за инвестиционния портфейл

 • Проследявате от кое печелите и губите във времето – функция историческа справка за печалби/загуби от вече затворени позиции;
 • Получавате прозрачна информация за потенциални и реални транзакционни разходи, включително и преди сключване на сделки;
 • Имате достъп до пълна историческа информация за портфейла Ви – подробна история на всички сделки, подадени или отменени поръчки, лесни справки за отделни дати;
 • Подавате поръчки директно от портфейла си;
 • Виждате пазарната стойност на всичките си активи;
 • Можете да получите бързо подробна справка за всяка сделка по отделните позиции;
 • Имате на разположение история за внесени и изтеглени средства;
 • Знаете очакваните приходи от продажба на права;

Основни характеристики на ELANA BG Trader

Функционални характеристики ELANA
BG Trader
Функционалност за лесна търговия
Интернет-базирана платформа
Демо версия за симулация на търговия
Търговия от всякакви мобилни устройства
Настройка и персонализиране на екран, подреждане на работни пространства
Функции чрез десен бутон
Бързо подаване на поръчки чрез удобни функции
Чат модул за връзка с брокер
Звукови сигнали
Експорт на информация от различни справки към Excel
Удобства за анализ при търговията
Историческа информация
Избор на видове графики
Индикатори за технически анализ
Сравнение между инструменти
Избор на исторически справки за представяне
Удобства за бърза и резултатна търговия
Пълен преглед на пазара с подробни данни за емисиите
Показване на 10 най-добри оферти „купува/продава“ в реално време при подаване на поръчка
Проследяване на дълбочината на пазара
Информация кой инвестиционен посредник е насрещна страна по сделката
10-те най-добри котировки при преглед на няколко емисии
Стойност на спреда за всяка емисия като сума и процент
При преглед на котировка – информация за експозиции и поръчки
Варианти на визуализиране на котировки според удобството
Баскет и каскадни поръчки
Функционалност за прозрачна отчетност
Историческа справка от кои позиции е имало „печалба/загуба“ – справка финансов резултат
Информация за индикативни и реални разходи по транзакциите
Пълна историческа информация за движенията в инвестиционния портфейл
Пазарна стойност на всички активи в портфейла
Пълна разбивка на сделки по всички позиции
Подробни справки
Данни за очаквани приходи от продажба на права
Подаване на поръчки от инвестиционния портфейл
История на внесени и изтеглени средства
Друго
Годишна такса за абонамент

Защо да сте клиент на ЕЛАНА Трейдинг?

 • Ние държим на прозрачността в отношенията с нашите клиенти – предоставяме пълна и ясна информация за цени, разходи, комисиони;
 • Ние носим сигурност на клиентите си като лицензиран инвестиционен посредник, който спазва законовите изисквания и е регулиран от Комисията за финансов надзор – ЕЛАНА Трейдинг е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите и средствата на нашите клиенти имат защита;
 • Ние сме се доказали в продължение на над 20 години като професионален и почтен брокер – ЕЛАНА Трейдинг е един от най-старите български лицензирани брокери;
 • Ние държим на качеството и грижата за клиентите – не оставяме никого без отговор, без подкрепа и без изчерпателна информация;
 • Ние държим нашите клиенти да са информирани, защото искаме те да печелят – затова предлагаме безплатни информационни услуги.

Нашите клиенти получават безплатно

 • Борсови бюлетини за БФБ;
 • Седмични бюлетини с най-важното за всички финансови пазари;
 • Безплатно обучение;
 • Полезна насочваща правна информация при големи събития на БФБ.

Нашите клиенти получават достъп

 • До корпоративни профили на публичните компании;
 • До анализи на финансови резултати с оценка на акцията;
 • До анализи на публични предлагания;
 • До икономически и секторни анализи;

Отдел „Анализи“ на ЕЛАНА Трейдинг разработва анализи, които се публикуват от водещи компании за финансова информация като Thomson Reuters, Bloomberg, CapitalIQ, Factset, ISI Emerging Markets за инвеститорите по света.