Софарма (SFA) ще разпредели рекорден дивидент

2017 dividend season started

2017 dividend season started

Общото събрание на акционерите на Софарма гласува за разпределяне на рекорден брутен дивидент за 2023 г. в размер на 72 791 226,60 лв. или 0,60 лв. на акция, което съответства на доходност от 9,7% при текущите цени от около 6,20 лв. на акция. Датата на изтичане на срока, в който притежателите на акции ще имат право да получат дивидент, е 15 юни 2023 г. Изплащането на дивидента ще започне на 31 юли 2023 г.

На същия ден притежателите на варанти единодушно одобриха решението за упражняване на правата за записване на акции от увеличението на капитала на Софарма чрез издаване на 44,9 млн. нови акции с емисионна стойност 4,13 лв. на акция. Началната дата за упражняване на варантите е 1 септември 2023 г., а крайната дата за плащане и записване на акции е 26 септември 2023 г. Софарма ще набере до 185 млн. лв., а броят на акциите ще надхвърли 166 млн. броя, в зависимост от количеството на записаните варанти. Срокът на валидност на емисия варанти изтича през ноември 2024 г., когато останалите инструменти ще могат да бъдат конвертирани.

Софарма обяви увеличение на консолидираната печалба с 56% на годишна база до 32 млн. лв. за първото тримесечие на 2023 г., въпреки че редовният месечен отчет показа 22% спад на продажбите през април. Спадът се дължеше основно на износа, който се сви с 31% на годишна база. Продажбите на вътрешния пазар намаляха с 5% за периода.