Продажбата на миноритарния дял в Телелинк приключи успешно

telelink

Купувачът на 23% от акциите на Телелинк Бизнес Сървисиз вече е оповестен официално с информацията за големите сделки от началото на седмицата. Това е CEECAT Capital, водещ инвеститор в областта на частния капитал и частните кредити, фокусиран върху пазарите с висок растеж в развиваща се Европа.

CEECAT Fund II инвестира в компании в развиваща се Европа, за да подпомогне насърчаването на растежа, доброто управление и социалната отговорност. Той е създаден през 2021 г. и има над 150 млн. евро активи под управление. Фондът има инвестиции и в други две български компании – Endurosat и Teda Pack, а CEECAT Fund I беше инвеститор в Prista Oil и Monbat между 2012 и 2022 г.

CEECAT ще работи с TBS, за да продължи устойчивото развитие на компанията, придобиването на таланти и стратегическото глобално разширяване със специален фокус върху Западна Европа и САЩ. Фондът е придобил акциите през специалното дружество SEET Investment Holdings Sarl, Люксембург. Промяна в дяловото участие има мажоритарния собственик Любомир Минчев, който е прехвърлил повече от 1.84 милиона акции, като запазва над половината дял в капитала на TBS.