Резултати от проведено IPO на СИН КАРС Индъстри

СИН КАРС Индъстри

СИН КАРС Индъстри

Днес, 1 юни 2021 г., се проведе публичното предлагане на акции на СИН КАРС Индъстри, което завърши с огромен интерес при презаписване близо 3 пъти.

На фона на необичайно голямо търсене от инвеститори в предлагането и в защита на най-добрия интерес на клиентите си, ЕЛАНА Трейдинг успя да удовлетвори поръчките за акции на над 100 индивидуални инвеститори, юридически лица и няколко институционални инвеститори.

Благодарим на всички участвали за интереса към предлагането!

Всеки, който има записани акции, ще видят потвърждение за сделките си в ELANA Online до утре сутринта.

Търговията с акции на СИН КАРС Индъстри ще стартира на пазара BEAM на БФБ до две седмици.