Инвестиционната компания HR Capital ще дебютира на BEAM с IPO до 2.5 млн. лв. на 15 декември

Photo: HR Capital

Photo: HR Capital

Българският фонд HR Capital, специализиран в инвестиции в бизнеси за дигитална трансформация, ще се опита да набере до 2.5 млн. лв. в сегмента за растеж BEAM на Българската фондова борса (БФБ) чрез IPO от два кръга на 15-17 декември. В първия ден ще бъдат предложени 330 хил. новоиздадени обикновени акции с емисионна цена от 4.48 лв. (номинална стойност 1.00 лв.). Ако интересът на инвеститорите достигне до презаписване от над 1,5 пъти за емисията, на 17 декември ще последва второ предлагане на до 200 хиляди съществуващи акции от един от акционерите Web Finance (свързан с основателя на HR Capital, Христо Христов) на същата минимална емисионна цена (4.48лв.) като през първия кръг. В резултат на това общото предлагане може да достигне до 550 хил. акции или 2.46 млн. лв. IPO-то ще се счита за успешно, ако поне 67.6% (223.2 хил. акции) от първото предлагане са записани и платени. В случай, че всички предложени акции на IPO-то са записани, капиталът на HR Capital след предлагането ще нарасне до 3 037 733 акции, като всички ще се търгуват на BEAM и ще образуват 13.6 млн. лв. потенциална пазарна капитализация на HR Capital. Приходите от IPO-то са планирани за нови инвестиции, както и за укрепване на текущия портфейл от компании и фондове.

За HR Capital

HR Capital е основана през 2016 г. и е насочена към инвестиции в обещаващи технологични компании, които предоставят услуги за дигитализация на сектори с висок растеж като здравеопазване, хотелиерство, логистика и селско стопанство. Настоящото портфолио се състои от лидер в онлайн търговията на хранителни стоки eBag, първата компания, регистрирана на BEAM – BIODIT, платформа за записване на час при лекар Superdoc и платформа за телемедицина и онлайн лекарски консултации Healee, водеща медийна група в областта на селското стопанство Agrigate Media, както и инвестиции в други фондове като напр. Endeavour Catalyst, Eleven 2.0 и Eleven 3.0, които осигуряват достъп до глобални иновативни компании-еднорози.

За последните 4 години HR Capital е постигнала 3.5 пъти възвръщаемост на вложения капитал, а резултатите от първото полугодие на 2021 г. показват нетна печалба от 3,6 млн. лв. (ръст от 93,6% на годишна база), идваща основно от преоценки. HR Capital заяви, че планира да разпределя 50% от печалбите си като дивиденти. Предвижда се еднократно разпределение на дивиденти под формата на акции за 2021 г., като след приемане на одитирания годишен отчет за годината инвеститорите ще получат по две нови акции за всяка съществуваща акция, която притежават.

Инвестирайте в акции на БФБ с ELANA BG Trader