Малки и средни фирми ще набират по-лесно до 1 млн. евро капитал от Българска фондова борса

Българска фондова борса

Българска фондова борса

На 27 декември 2018 г. Българска фондова борса получи одобрение от Комисията за финансов надзор за създаването на нов Пазар за растеж на МСП, наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). Този пазар е предназначен за малките и средни компании, които желаят да станат публични, но са възпрепятствани да въведат строгите изисквания на регулирания борсов пазар за честота на отчетност, видове отчети и други, свързани с пълна прозрачност на информацията за компанията.

Съгласно новото законодателство и правилата на новия пазар за растеж на МСП, набирането на капитал ще става при по-облекчени условия, като вместо подготовка на проспект и неговото одобрение от Комисията за финансов надзор, те ще попълват формуляри на борсата, които също ще съдържат достатъчно прозрачна информация за инвеститорите. При листване на този пазар малките и средните фирми ще имат по-облекчен режим на публикуване на информация като обхват и периодичност.

Новият пазарен сегмент на Българска фондова борса се явява като междинен етап за компания, която желае да стане публична. Подобни пазари са AIM от 1995 г. на Лондонската фондова борса, полският NewConnect и румънският AeRO.

Инвеститорите на този пазар ще имат същата защита съгласно европейското законодателство, както за регулирания пазар. Важно е да се знае, че институционални инвеститори като пенсионните фондове, нямат право да инвестират в пазар, различен от регулирания.