Елмарк е новият член на BEAM сегмента на БФБ

Вчера (22.02.2023г.) Елмарк Инвест, част от Елмарк Холдинг, който се специализира в производството и продажбата на електрически уреди и осветителни тела, започна търговията си на BEAM пазара на БФБ. Макар и без първично публично предлагане, компанията листна своите 4 555 000 брой акции с номинал от 1 лв. Последните финансови резултати на холдинга показват приходи в размер на 23 млн. лв. за първо полугодие на 2022 г., редом с нетна печалба от 900 хил. лв. – ръст от респективно 14.6% и 5.2%.