HR Capital с презаписване от над 10 пъти в първия ден на IPO

Photo: HR Capital

Photo: HR Capital

Българският фонд HR Capital, специализиран в инвестиции в бизнеси за дигитална трансформация, успя да привлече успешно близо 1.5 млн. лв. от IPO-то си на сегмента за растеж BEAM на Българска фондова борса (БФБ) на 15 декември. Дружеството пласира всички предложени 330 хил. новоиздадени акции на емисионна цена от 4.48 лв. и номинална стойност от 1.00 лв. на акция. IPO-то постави рекорд за най-висок интерес на BEAM, като се презаписа 10.6 пъти. HR Capital планира да използва привлечения капитал за нови инвестиции, както и за укрепване на текущия портфейл от компании и венчър фондове.

Както беше оповестено по-рано и в съответствие със свръхзаписването от над 1.5x, компанията ще упражни „грийн шу опция“, която ще доведе до допълнително предлагане на съществуващи 220 хил. акции (собственост на акционера „Уеб Финанс) на 17 декември. Предлагането ще се осъществи чрез открит аукцион на минимална цена от 4.48 лв. за акция (също като цената на IPO от първия ден), но без определена горна граница за цената.

Инвестирайте в компанията с ELANA BG Trader