Стара Планина Холд с предложение за разпределяне на дивидент

Стара планина холд

Стара планина холд

Ръководството на Стара Планина Холд по време на съвета на директорите си предложи съставляващите я предприятия да разпределят част от печалба за 2022 г. под формата на дивидент, както следва:

– Стара Планина Холд, 0.316 лв. на акция;
– М+С Хидравлик, 0.40 лв. на акция;
– Хидравлични елементи и системи, 0.33 лв. на акция;
– Елхим-Искра, 0.02 лв. на акция;
– Българска роза, 0.075 лв. на акция.