Първо ребалансиране на главните БФБ индекси за годината

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Ръководството на Българска Фондова Борса е предприело първото за 2023 г. разместване на членките на главните ѝ индекси SOFIX, BGBX40 и BGTR30.
От SOFIX изпадат Елана Агрокредит, М+С Хидравлик, Сирма Груп и Телелинк Бизнес Сървисис за сметка на Българска Фондова Борса, Софарма Трейдинг, Монбат и Градус.
За индексът BGBX40 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, Индустриален Капитал Холдинг, Родна Земя Холдинг, Проучване и добив на нефт и газ АД и Трейс Груп Холд ще бъдат заменени с Параходство българско речно плаване АД, Елхим Искра, Синергон Холдинг, Фазерлес и Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.
В състава на BGTR30 вече няма да фигурират ТБ Централна кооперативна банка, Химснаб, Индустриален Холдинг България и Телелинк Биснес Сървисис, като на тяхно място влизат в индекса Градус, Сила Холдинг, Кепитъл Мениджмънт и Албена.