field

Търговията с новите акции на ЕЛАНА Агрокредит започва на 17 май

Благодарение на бързата регистрация на новата емисия акции на ЕЛАНА Агрокредит АД от страна на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД, която се реализира много по-кратко от предвидените в законодателството максимални срокове, търговията с новите акции на дружеството стартира 17 май 2018 г.

ЕЛАНА Агрокредит

Важно за клиенти на ELANA BG Trader: Новите акции на ЕЛАНА Агрокредит ще се виждат в платформата в края на месец май

Поради забавянето с регистрацията на новите акции от увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит АД за търговия на Българска фондова борса-София АД, акционерите на компанията, които имат подобни акции, все още не могат да ги видят в своята платформа ELANA BG Trader и в инвеститорския хъб ELANA Online.

Сирма Груп Холдинг

Сирма търси още почти 40 млн. лева от борсата

Българският технологичен концерн Сирма Груп Холдинг АД възнамерява да набере още почти 40 млн. лева от борсата, като издаде нови 39 573 679 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев за акция.

Корадо - България

Корадо – България с над 20% ръст на печалбата за Q1 2018

Българският производител на радиатори Корадо – България приключи първото тримесечие на тази година с отлични икономически показатели – в сравнение със същия период на 2017 г. печалбата преди данъчно облагане нарасна с над 20%, а приходите – с 10%.

ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за 1-во тримесечие на 2018 г.

В традиционна тримесечна класация на инвестиционните посредници в България, подготвяна на в. Банкер, ЕЛАНА Трейдинг застана на първо място като „Най-добър инвестиционен посредник през 1-во тримесечие на 2018 г.“

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит набра близо 20 млн. лв. в успешното публично предлагане

На 17 април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на нови акции на ЕЛАНА Агрокредит, като бяха записани и платени 17 727 523 броя акции за обща стойност от 19 500 275.30 лв.

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит с инвестиции от над 1 млн. лв. само през март

ЕЛАНА Агрокредит е финансирала сделки на стойност 1,26 млн. лв. през март, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, цитиран от investor.bg.

Огнян Донев, CEO Софарма

10% по-високи дивиденти от миналата година за акционерите на Софарма

Ръководството на Софарма АД предлага с 10% да се увеличат тазгодишните дивиденти – т.е. увеличение до 0.11 лв. за акция, което ще се гласува на свиканото за 11 май 2018 г. Общо събрание на акционерите, пише investor.bg, цитирайки поканата, подадена за вписване в Търговския регистър.

Корадо

Среща с инвеститорите: Корадо България ще гласува 6-месечен дивидент и разширява германския си пазар

На 29 март 2018 г. Корадо България проведе среща с инвеститори, на която представи рекордните си финансови резултати за 2017 г., както и плановете занапред.

Над 130 нови индивидуални инвеститори участваха в първия етап на успешното увеличение на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

На 22 март 2018 г. приключи първият етап на увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, в който записваха акции настоящи акционери и лица, закупили права в търговията на борсата. На този етап са записани 15.3 млн. акции, като минимумът за успех на предлагането, което трябва да приключи на 17 април, е 10 млн. акции.