Продажбите на Софарма в България скачат с над 4 пъти

Софарма

Софарма

Фармацевтичната компания Софарма (БФБ – София: SFA; Warsaw Stock Exchange: SPH) бележи ръст от 51% на продажбите през януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. За сравнение, през същия месец на изминалата година компанията реализира едва 10% растеж на годишна база.

Дружеството посочва, че се нормализират продажбите на вътрешен пазар, които отчитат впечатляващ ръст от 4.5 пъти на годишна база. Компанията отбелязва, че миналогодишната база е била ниска, но въпреки това продажбите на българския пазар реализират 20% ръст и през януари 2021 г. спрямо 2020 г.

Продажбите за износ през януари 2022 г. обаче намаляват с 35% в сравнение с януари 2021 г., като от компанията не посочват причина за това понижение. Най-вероятно тенденцията за спад на продажбите към Източна Европа продължава и през тази година.

Според наскоро публикуваните индивидуални отчети на Софарма, продажбите за 2021 г. са намалели с 3.1% на годишна база поради спад на износа от 12%. Това се дължи главно на понижените продажби на основните пазари Русия и Украйна, които отслабват съответно с 9.1% и 31.4% спрямо 2020 г. EBITDA обаче се подобрява с 4.9% на годишна база до 46.2 млн. лв., тъй като разходите за наети услуги, компенсации и обезценки са спаднали през 2021 г.

Нетната печалба се понижава с 14.6% на годишна база до 24.5 мил. лв, като печалбата на акция (EPS) достига 0.20 лв. Това се дължи основно на загубата от продажбата на латвийското дружество „Бриз“ и липсата на дивиденти за 2021 г. от Софарма Трейдинг (8.6 млн. лв. през 2020 г.).

В момента дружеството се търгува на съотношение цена към печалба (индивидуална) – P/E от 23.5х , а когато вземем предвид консолидираните печалби за последните 12 месеца (до 31.09.2021 г). – P/E от 10х.

Инвестирайте на БФБ с ELANA BG Trader