Първично публично предлагане на Телематик Интерактив България – параметри, документи и анализ

Телематик Интерактив България

Телематик Интерактив България

В периода 14.02.2022 г. – 18.02.2022 г. ще се проведе първичното публично предлагане на акции на компанията от игралната индустрия ‒ „Телематик Интерактив България“ ЕАД, която оперира под търговската марка Palms Bet.

Методът за провеждане на IPO-to е букбилдинг (book-building). Това означава, че поръчки ще се приемат само на място в инвестиционните центрове на ЕЛАНА Трейдинг.

Няма да бъде възможно участие в IPO-то през електронната платформа ELANA BG Trader.

Основните параметри на предлагането

 • Предмет на публичното предлагане: 400 000 (четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев.
 • Минимална цена на предлагането: 50 лв. за акция
 • Максимална цена на предлагането: 75 лв. за акция
 • Начална дата за подаване на заявки за участие в IPO-то: 14.02.2022 г.
 • Крайна дата за подаване на заявки за участие в IPO-то: 18.02.2022 г., 16:00 ч.
 • Оповестяване на резултатите от подписката: до 21.02.2022 г.
 • Индикативна дата за начало на търговията на вторичен пазар на Българска фондова борса: около 23.03.2022 г.
 • При значим инвеститорски интерес и записване на цялото предложено количество, едноличният собственик на капитала може да предложи още до 400 000 броя акции от съществуващите при същите условия, като предлаганите от увеличението (между 50 лв. и 75 лв. за акция).
 • Видове поръчки: Лимитирани (на определена цена) и пазарни (за съответна сума; пазарните поръчки се считат за подадени на най-високата цена на получена и класирана лимитирана поръчка по време на предлагането).
 • При подаване на пазарни поръчки, следва да разполагате в ЕЛАНА Трейдинг с парична наличност за вашата бройка акции при цена 75 лв.
 • Минималното количество акции, което инвеститор може да заяви: 1 акция.

На 10.02.2022 г. от 11:00 ч. ще се проведе представяне на „Телематик Интерактив България“ ЕАД.

Регистрация за събитието

Презентация на компанията (pdf)

Всички документи по предлагането

Анализ на предлагането от отдел „Анализи“ на ЕЛАНА Трейдинг

Вижте подробен анализ на предлагането във видеото