Агрия удвоява нетната си печалба през 2021 г.

Агрия Груп Холдинг

Агрия Груп Холдинг

Българският производител и търговец на зърно, Агрия Груп Холдинг (AGH) записa впечатляващ ръст в приходите и печалбите си поради нарастващите цени на зърното, в съчетание с обилната реколта в Североизточна България. Консолидираните продажби на групата нараснаха с 27% на годишна база до 434 млн. лв. 12% (51 млн. лв.) от тях идват от агробизнес сегмента (зърнопроизводство), който бележи ръст от 82% на годишна база. Останалите приходи идват предимно от търговия, преработка и съхранение на зърно, както и свързани услуги.

Същевременно оперативните разходи нарастват с по-бавен темп от 23% на годишна база до 409 млн. лв., най-вече поради пивишаващи се цени на зърното и зърнопроизводствените материали. В резултат на това EBIT (вкл. държавни субсидии) възлиза на 31 млн. лв. (115% нагоре на годишна база), а EBIT маржът добавя 293 б. п. на годишна база до 7.13%. След отчитане на отрицателните разлики от операции с финансови инструменти, нетната печалба на дружеството възлезе на 25.6 млн. лв., или близо 2 пъти повече спрямо 2020 г. Съответно печалбата на акция достига до 3.76 лв. за инвеститорите, което предполага съотношение на цена спрямо печалба (P/E) от 4.07.

От балансова гледна точка, отчетната стойност на обработваемата земя на групата леко се е увеличила на годишна база (1.6%) до 125.6 млн. лв., предимно поради закупуване на нова земя. Оборотният капитал е скочил с 1.6 пъти на годишна база поради по-високи материални запаси и търговски вземания. В резултат, краткосрочните заеми са се повишили чувствително и съотношението на дълг към собствен капитал (D/E) достига до 1.16 (спрямо 0.98 през 2020 г.). Акциите на Агрия все още се търгуват под стойността на нетните му активи при съотношение на цена към отчетна стойност на капитала (P/B) от 0.58.

Нови придобивания

В допълнение, в края на февруари Агрия придоби останалите 45% от капитала на Силк Газ БГ, като стана 100% собственик на компанията. Цената на сделката не е оповестена. Силк Газ БГ е дружество за търговия със зърно, активно в Североизточна България. Припомняме, че Агрия придоби първоначалния дял от 55% в компанията още през 2017 г.

Инвестирайте в акции на БФБ с ELANA BG Trader