Мажоритарният собственик на Телелинк се запазва

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Заради „разнопосочни стратегически възгледи“ сделка за придобиване на мажоритарен дял (поне 51%) от „Словения Броудбанд“ няма да има, съобщават от Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп).

Припомняме, че през ноември 2021 г. Телелинк обяви, че мажоритарният акционери Любомир Минчев прекратява пласирането на миноритарни дялове от компанията и считано от началото на 2022 г. ще предложи мажоритарен пакет акции, за да търси стратегически инвеститор за развитието ѝ. Няколко дни по-късно ТБС Груп допълни, че е получило писмо за намерение за придобиване на най-малко 51% от компанията от „Словения Броудбанд С. а. р. л.“ . Словенското дружество е дългогодишен бизнес партньор на Телелинк, а от 2020 г. натрупа значително портфолио в България с придобиванията на един от трите най-големи телеком оператора – „Виваком“, на една от трите най-големите медийни групи в България – „Нова броудкастинг груп“, както и на вестници и радиа в страната.

Българската тех компания заявява, че въпреки положителните изводи след проведения обстоен финансов анализ (due diligence) от страна на словенското дружество, двете страни не са достигнали до консенсус относно стратегията за бъдещото бизнес развитие на Телелинк. Въпреки че сделка няма да последва, ТБС Груп са убедени, че проведените разговори само ще заздравят бизнес отношенията между двете компании занапред.

Положителното в случая е, че със запазването на мажоритарният собственик няма да последва публично изкупуване за оставащите акции на ТБС Груп и дружеството ще остане публично търгувано на БФБ. Въпреки недалечното си листване през 2020 г., компанията успява да събере разнообразна инвеститорска база, привличайки дори и голям чуждестранен институционален инвеститор – Utilico Emerging Markets. Това се дължи не само на доброто финансово представяне, но и на добрите корпоративни практики – прозрачно и отговорно ръководство, регулярен дивидент и програма за стимулиране на служителите чрез разпределение на обратно закупени акции.

Финансови резултати на Телелинк

За деветмесечието до 31 септември 2021 г. компанията запазва стабилния си фундамент, увеличавайки консолидираните си приходи с 43% на годишна база (135 млн. лв.) главно благодарение на сегментите за офис продуктивност и центрове за данни. Печалбата преди амортизация, лихви и данъци (EBITDA) също се повишава, отчитайки 4.5% ръст до 14.5 млн. лв. Поради рязкото изпреварване на по-ниско маржовия сегмент „Бизнес продуктивност“ спрямо останалите сегменти, рентабилността намалява до 10.8% (EBITDA марж).

Припомняме, че мажоритарните собственици на ТБС Груп вече са пласирали 21% от акционерния капитал на компанията на три транша на БФБ като част от плана си за изграждане на до 30% свободно търгуем капитал.

В момента акциите на компанията се търгуват на съотношение от 14.5 пъти на пазарна цена спрямо нетни печалби (консолидирани за последните дванадесет месеца до края на септември 2021 г.).