Мажоритарният собственик на TBS Group с одобрение за преустановяването на дивидентната политика

Telelink Business Services Group

Telelink Business Services Group

В петък Любомир Минчев, мажоритарен акционер в Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS), писмено одобри решението на изпълнителния директор Иван Житиянов за преустановяване на раздаването на 50% от нетната печалба към акционери под формата на дивиденти с цел експанзия на бизнеса в централните и южни Балкани.

Минчев сподели и намерението си да пласира нов миноритарен пакет акции на БФБ, същевременно запазвайки мажоритарното си участие в компанията.

Вчера от TBS излязоха с ново изявление, в което споменават за инвестиционен интерес от страна на CCL CEECAT Fund II SCSp, регистриран в Люксембург инвеститор в частни компании.