Телелинк очаква растежът да се забави през 2022 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп очаква приходите за 2022 г. да нараснат с 13% на годишна база до 186 млн. лв. Това се разбира от последните (от пролетта на 2022 г.) стратегически насоки на Групата за периода 2022-2026 г., които са с 3% по-ниски спрямо прогнозите от есента на 2021 г. Очаква се маржът на брутната печалба да остане относително непроменен на годишна база – 17.7% (спрямо 19.37% по-рано прогнозирани) поради инфлационните сили, a допълнителният разходен натиск се очаква да притисне маржа на нетната печалба до 5.6% (1.6 п.п. по-ниско спрямо есенните прогнози). Съответно се очаква нетната печалба за 2022 г. да намалее с 15% на годишна база до 10.5 млн. лв.

Телелинк планира да инвестира 1.5 пъти повече през 2022 г. (в сравнение с предходната година), като се фокусира главно върху нови пазари – най-вече Хърватия и Румъния, както и над оперативно подобрение и подсилване на таланта. Очаква се всички основни сегменти да се разширят през годината, като най-голям ръст идва от Корпоративна Свързаност (до 120% ръст на годишна база), следван от Частни облачни решения (до 20% ръст на годишна база). В географски план вътрешният пазар ще нарасне най-много – с 14% на годишна база, следван от региона на Средните Западни Балкани – с 12% на годишна база.

Дългосрочни прогнози

В дългосрочен план ръководството очаква компанията да навакса и дори да надмине предходната си прогноза за растеж. Приходите се предвижда да достигнат 309.2 млн. лв. през 2025 г. (5% по-високи от предишните прогнози), което предполага 5-годишен CAGR от 18%. От друга страна, за рентабилността ще се е трудно да се възстанови до предишните оценки. EBITDA се прогнозира на 38 млн. лв. през 2025 г. (в сравнение с 41 млн. лв. от есенните очаквания) с марж от 12.2%, добавяйки 1.8 п.п. в сравнение с 2021 г. Очаква се нетната печалба да достигне 27 млн. лв. през 2025 г., което е с 2 млн. лв. по-ниско спрямо предходните прогнози. Маржът на нетната печалба ще добави 1.4 п.п. през следващите 4 години, за да достигне 8.8% през 2025 г.

Вижте повече подробности в запис от дигиталното събитие „TBS Group – Финансови перспективи и стратегически акценти 2022-2026“

Develiot се присъединява към ТБС Груп

Междувременно компанията обяви, че технологичният стартъп Develiot се присъединява (чрез трансфер на служители) към ТБС Груп като част от новосъздадения отдел за IoT (интернет на нещата) решения. Develiot е била част от вече преструктурираната Телелинк Груп, преди да се отдели, за да функционира като самостоятелен доставчик. Сега отново ще си партнира с ТБС Груп, за да разшири допълнително портфолиото от услуги на групата и да ѝ помогне да стане основен играч на пазара на IoT, като се фокусира върху предоставянето както на персонализирани IoT решения, така и на стандартизирани цялостни мащабни IoT решения.

Develiot е българска развиваща се компания, която разработва IoT автономни индустриални сензори в областта на градското водоснабдяване и качеството на градския въздух. Стартъпът предоставят решения от край до край, включващи оптимално разпознаване на данни, оптимално предаване на данни, оптимална визуализация и анализ на данни и лесни интеграции на трети страни. Бизнес моделът на компанията е изцяло B2B (бизнес към бизнес) и типични партньори са системни интегратори, телекоми, дистрибутори с добавена стойност и консултантски компании, като напирмер A1, Vivacom, Meshed и самите ТБС Гру. Компанията е 99.81% собственост на Telelink Investments, притежавана от Любомир Минчев (мажоритарен собственик на Телелинк Бизнес Сървисис Груп).

Инвестирайте в акции на БФБ с ELANA BG Trader