Приходите на Телелинк за 2021 г. се увеличиха с 22%

Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп (Снимка: Телелинк)

Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп (Снимка: Телелинк)

Водещият български системен интегратор, Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS), отчете ръст на приходите от 22% на годишна база през 2021 г. до 165.7 млн. лв., малко по-ниско от предварително оповестените очаквания на мениджмънта (170.9 млн. лв.).

По отношение на пазарите, местните продажби за същия период скочиха с 20.7% годишно до 98.8 млн. лв., запазвайки 60% дял от общите продажби. Междувременно вторият по големина пазар (24%), Средни Западни Балкани, се сви с 3% на годишна база до 39.9 млн. лв., поради забавяне в Босна и Херцеговина и Сърбия, което засенчи нарастващите продажби в Хърватия. Най-силният растеж (около 46 пъти) идва от Други Балкански пазари с продажби от 10.3 млн. лв., което го прави третият по големина пазар благодарение на нови доставки за гръцки телеком клиенти и нов голям публичен проект в Косово. Югозападните Балкани също записаха значителен скок в продажбите – 70% на годишна база, поради реализирането на нови мащабни проекти в Северна Македония като общите продажби за региона достигнаха 9.1 млн. лв. Продажбите в Централна и Западна Европа са се увеличили с 19% на годишна база до 6.6 млн. лв., докато продажбите от на най-малкия пазар – Други пазари (вкл. САЩ), намаляха с 21% поради по-високата база през 2020 г., която е в резултат на еднократни услуги за клиенти в Армения и ОАЕ.

По отношение на технологичните сегменти, „Офис производителност отбеляза“ най-силен ръст, като продажбите на „Модерно работно място“ нараснаха 2.5 пъти до 54.7 млн. лв., поради нарастващият брой големи проекти в българския образователен сектор. Центровете за данни също напреднаха, като продажбите нараснаха с 47% на годишна база до 43.8 млн. лв., най-вече поради завършване на широк спектър от средно- и големи хибридни облачни проекти в множество сектори и региони. Междувременно най-големият сегмент – „Мрежи за данни“ (телекомуникации и корпоративни мрежи), намаля с 23% на годишна база до 60 млн. лв., поради по-ниските приходи от телекомуникациите и публичния сектор, тъй като Групата продължава да се пренасочва към сегменти с по-висока рентабилност. „Информационна сигурност“ отчете спад от 26% на годишна база до 3.8 млн. лв., поради свиването на продажбите от българския публичен сектор.

Оперативните разходи изпревариха приходите, скачайки с 25% на годишна база до 151.12 млн. лв., поради значително увеличение на разходите за наети услуги и себестойност на продадени стоки. Както се очакваше от ръководството, EBITDA остана относително стабилен, нараствайки само с 1% на годишна база до 17.2 млн. лв, като маржът на EBITDA изтри 2.15 п.п. до 10.4%. Междувременно нетната печалба спадна с 3% на годишна база до 12.2 млн. лв., носейки печалба от 0.98 лв. на акция (EPS) за инвеститорите. Въпреки това, рентабилността беше малко по-висока от очакванията на мениджмънта (7.3%) – нетният марж загуби 1.9 п.п. на годишна база до 7.4%.

Годишно онлайн събитие

Редовното онлайн събитие за финансов преглед на TBS за 2021 г. ще се проведе на 17 март в две сесии. Първата сесия ще е на български език от 16:00 до 17:00 ч. (GMT+2), последвана от сесия на английски език от 17:15 до 18:15 ч. (GMT+2). По време на събитието изпълнителният директор на Телелинк Иван Житиянов ще представи предварителните консолидирани финансови резултати на компанията за 2021 г. и след това ще отговори на въпроси на участниците.

Сесия на български език

Сесия на английски език

Инвестирайте в български акции с ELANA BG Trader