Slovenia Broadband има интерес да придобие мажоритарен дял в Телелинк Бизнес Сървисис Груп

telelink

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS BU) обяви, че е получила писмо за намерение (LoI) за придобиване на поне 51% дял от Slovenia Broadband S.a.r.l. Писмото е необвързващо и, наред с други условия, потенциалната сделка подлежи на регулаторно одобрение. TBS Group ще допусне Slovenia Broadband да извърши необходимата проверка (бизнес, финансов и правен дю дилиджънс). В зависимост от резултата от проверката стратегическа продажба на TBS Group може да се случи още в началото на 2022 г.

Slovenia Broadband е люксембургска компания, дъщерна на United Group, която през 2020 г. купи Българската Телекомуникационна Компания (Vivacom), а в началото на 2021 г. придоби и медийната група на Нова телевизия. United Group е важен клиент за телеком бизнеса на TBS Group в България и Балканския регион.

Припомняме, че миналата седмица мажоритарният акционер на Telelink Любомир Минчев обяви, че той и другите двама продаващи акционери са готови да предложат мажоритарен дял от над 50% в началото на 2022 г. Не бяха разкрити подробности за потенциалното ценообразуване.

Инвестирай в акции на БФБ с ELANA BG Trader