Монбат

Очаквания за още акции на Монбат през тази седмица

И тази седмица, 4 – 8 ноември 2013 г., ще видим търговия в тесни граници и ниски обороти на Българска фондова борса. Твърде е възможно Монбат да предложи още останали акции за продажба.ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит приключи успешно IPO-то си

До 16 октомври 2013 г. бяха записани и платени 4 415 435 акции от увеличението на капитала, с което дружеството надвиши заложения по проспект минимум, определен за успешно първично публично предлагане. Набраният капитал възлиза на 4 415 435 лв. С него общият капитал на ЕЛАНА Агрокредит е на обща стойност 5 115 435 лв.

ЕЛАНА Агрокредит

Отговори на често задавани въпроси от инвеститори за ЕЛАНА Агрокредит

Предвид интереса от инвеститорите, публикуваме най-често задаваните въпроси и техните отговори във връзка със спецификата на ЕЛАНА Агрокредит като инвестиция и плановете на компанията.


Българска фондова борса

Предпазлива борсова седмица заради Сирия и протести

Две ще бъдат основните теми, които очакваме да влияят на търговията на БФБ през настоящата седмица от 2 до 5 септември: стартът на новия политически сезон и развитието на конфликта в Сирия.