Сирма Груп Холдинг с ръст от 30% на приходите за 9-месечието

Sirma Group Holding online Investor Day, 7th December 2016

Sirma Group Holding online Investor Day, 7th December 2016

Сирма Груп Холдинг реализира печалба за деветмесечието, чийто размер е 2,4 милиона лева към 30.09.2016 г. съгласно публикуваните консолидирани резултати на дружеството. През деветмесечието на 2015 година реализираната печалба бе приблизително същата – 2.399 хиляди лева.

Приходите от продажби в консолидирания отчет на Сирма Груп Холдинг към края на третото тримесечие на 2016 г. нарастват до 27,39 милиона лева, или ръст от 30,12% в сравнение с приходите от продажба (21,05 милиона лева) за същия период година по-рано.

Приходите от пазарите в чужбина са водещи

Приходите от продажби в България нарастват със 7,06% от 13,244 хиляди лева към 30.09.2015 на 14.180 хиляди лева към 30.09.2016. Същевременно приходите от продажби в чужбина допринасят основно за общия ръст на продажбите, като водещи са приходите от продажби в САЩ, които нарастват от 4,476 хиляди лева към 30.09.2015 до 6,295 хиляди лева към 30.09.2016, или ръст от 40,64%.

Подробно представяне на резултатите – на проведената онлайн среща с инвеститори на 7 декември 2016 г.