9% ръст на продажбите за Софарма Трейдинг през ноември

Dimitar Dimitrov, CEO of Sopharma Trading, and Ognian Donev, CEO of Sopharma, meeting investors

Софарма Трейдинг отчита ръст от 9% на годишна база в приходите си от продажби за ноември 2016 г., което е и най-високото ниво от началото на годината. Продажбите през месеца достигат 55,139 млн. лв., по данни от съобщение на компанията на БФБ.

Ръст в печалбата на Софарма Трейдинг за ноември

Ръст от 6% компанията отчита и в печалбата преди данъци, която през ноември възлиза на 1 367 хил. лв.  Софарма Трейдинг отчита увеличение спрямо предходната година и в акумулираните си финансови резултати. Приходите на компанията за периода януари-ноември 2016 г. възлизат на 557 256 хил. лв. сравнено с 552 309 хил. лв. през 2015 г., а печалбата преди данъци достига 14 017 хил. лв. при 13 744 хил. лв. реализирани през същия период на 2015 г.

Забавяне през третото тримесечие

Данните от консолидирания отчет на Софарма Трейдинг показват, че компанията приключва деветмесечието с печалба от 8,453 млн. лв. В сравнение с миналата година тя е със 17,5% по-малка.
Приходите на дружеството през първите девет месеца от годината възлизат на 447,9 млн. лв. спрямо 449,2 млн. лв. година по-рано. Реализираните продажби са в размер на 150,466 млн. лв.

Нов проект

В края на ноември Софарма Трейдинг стартира бизнес портала www.omnis.bg, за нуждите на инвеститорите в болнични заведения. Чрез него компанията показва какво може да предложи на своите клиенти в намирането на оптималното за тях инвестиционно решение за надграждане на съществуващи или изграждане на изцяло нови болнични заведения.

Omnis e проект, който демонстрира специализацията на Софарма Трейдинг в обслужването на пакетни сделки – от пред проектното проучване, създаването на идеен и работен проект, осигуряването на адекватно финансиране, строително-монтажните работи, медицинското оборудване и комплексно зареждане, до лицензиране, сервизиране, промотиране и т.н. Към момента Omnis има над 200 реализирани проекта, от които повече от 20 пакетни сделки, за някои от най-големите болнични заведения в страната като УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. София, УМБАЛ „Александровска“ гр. София, МБАЛ „Надежда“ гр. София, МБАЛ „Пловдив“, МБАЛ „Еврохоспитал“ гр. Пловдив, МБАЛ „Тракия“ гр. Стара Загора, МБАЛ „Дева Мария“ гр. Бургас и др..

Финансови отчети 

Вижте анализа на ЕЛАНА Трейдинг за резултатите от трето тримесечие на 2016 г.