Облигационната емисия на ЕЛАНА Холдинг е изплатена напълно

На 11 декември 2016 г. беше направено последното плащане по 4-годишната облигационна емисия на ЕЛАНА Холдинг с номинална стойност 1 400 000 евро. Тя съдържаше 1000 бр. облигации и стартира на 11 декември 2012 г.

Облигациите бяха обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми и необезпечени.

Годишният купон по емисията беше 7%.

На 20 декември 2016 г. ЕЛАНА Холдинг заяви към Комисия за финансов надзор отписването на емисията и емитента от регистъра.

За ЕЛАНА Холдинг

Проекти на „Инвестиционно банкиране“ на ЕЛАНА Трейдинг