Участието в увеличението на капитала на Еврохолд започва на 29 декември

Eurohold Bulgaria

Търговията с правата за участие в увеличението на капитала на Еврохолд България започва на 29 декември, съгласно съобщение на компанията на БФБ-София. Процедурата ще продължи до 11 януари 2017 г. , а на 20 януари ще се проведе аукционът за неизполваните права.

Кой може да участва

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции до 27 декември 2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, за да се получи право за участие в увеличението на капитала, е 22 декември 2016 г.

Параметри на емисията

Планираната емисия е за до 84 896 666 акции. Обявено е, че емисионната стойност на една нова акция ще е 1 лв. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани минимум 33 958 667 акции, или около 40% от максималния размер.

За какво е капиталът

Набраните средства ще се използват за изплащане на заеми с по-високи лихви и намаляване на финансовите разходи с цел повишаване на нетната печалба на компанията. Ще се подобри съотношението дълг/собствен капитал на Еврохолд, а също така ще се увеличи възможността Еврохолд да подкрепя основния си подхолдинг Евроинс иншурънс груп (ЕИГ) с оглед по-добра капитализация на дъщерните застрахователни компании в процеса на адаптирането им към директивата „Платежоспособност 2“.

Управителният съвет на Еврохолд България АД взе решение за увеличение на капитала от сегашните 127 345 000 акции на 212 241 666 акции на 27 юни 2016 г. на база решение на акционерите от 30 юни 2011 г.

Проверете информация за компанията в анализите на ЕЛАНА Трейдинг