Стара планина холд очаква пикови продажби през 2017 г.

Стара планина холд

Стара планина холд

„Предвиждаме консолидираните приходи от продажби през 2017 година да надминат пиковите продажби от 2011 година, като достигнат 192,4 млн. лева, което означава ръст от 3.4% спрямо очакванията за 2016 година“ – това съобщи Съветът на директорите на Стара планина холд в публикувани очаквания за 2017 г. относно бизнеса на групата.

Ръководството на компанията твърди, че годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат близо 186 млн. лева, което би довело до 5.6% ръст в сравнение с 2015 година. Според обръщението към акционерите, за 2016 г. се окачва около 16% ръст на финансовия резултат в бизнес групата, като нетната печалба на Стара планина холд АД ще достигне 5150 хил. лева. Това дава сигурност, според ръководството на холдинга, че за 20-та поредна година част от печалбата ще бъде разпределена като дивидент за акционерите.

Увеличение на инвестициите през 2017 г.

Стара планина холд ще продължи своята активна инвестиционна политика и през 2017 г., като се очаква ръст от 77% на инвестициите – планът е да достигнат 23 млн. лева. Планираните инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности, както и за развитие на организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата.

Продажбите през 2017 г. ще надминат пик от 2011 г.

Съветът на директорите на Стара планина холд предвижда консолидираните приходи от продажби през 2017 година да надминат пиковите продажби от 2011 година, като достигнат 192,4 млн. лева, което означава ръст от 3.4% спрямо очакванията за 2016 година. Същевременно те очакват, че разходите за труд ще растат повече, което ще доведе до спад на финансовия резултат за 2017 година с около 6% на годишна база.

Вижте цялото обръщение към акционерите