Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS) очаква удвояване на брутните и нетните резултати до 2025 г.

Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп (Снимка: Телелинк)

Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп (Снимка: Телелинк)

На 23 март Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) проведе дигитално събитие, на което Иван Житиянов, изпълнителен директор на компанията, представи очакванията за развитието на бизнеса за периода 2021 – 2025 г. Прогнозите са за удвояване на брутните и нетните резултати до 2025 г., като ръстът само за 2021 г. се очаква да бъде съответно 27% и 16% на годишна база. Прогнозите се базират на очакван органичен растеж, но е възможно обмислянето на сливания и придобивания в определени продуктови области и географски региони. Дружеството разглежда няколко потенциални компании, но нищо конкретно.

Прогнози на ТБС Груп за 2021 г.

Очаква се през 2021 г. приходите да се увеличат с 27% на годишна база до 88.2 млн. евро, водени основно от ръст в България (26% на годишна база до 57.4 млн. евро) и Югозападни Балкани (181% на годишна база до 18 млн. евро).

При различните технологични групи, „Service Provider Specific“ (SPS) ще запази най-големия си дял през 2021 г. на ниво от 21.8 млн. евро с 1% очакван ръст на годишна база, следван от “Modern Workplace” (MW) с 21 млн. евро и очакван ръст от 88% на годишна база, породен от повишеното търсене на решения за дистанционна работа по време на пандемията.

При „Hybrid cloud“ (HC) и „Information Security“ (IS) прогнозите са за значителен ръст от съответно 26% на годишна база (19 млн. евро) и 66% на годишна база (4.3 млн. евро). Ключовите корпоративни продажби в сегмента на „Enterprise Connectivity“ (EC) се очаква да се свият през 2021 г. с 11% на годишна база до 15.9 млн. евро, в резултат на отложените големи инвестиции в частния сектор заради пандемията.

Дружеството очаква да набере скорост и при някои обещаващи сегменти като „Application Services“ (AS) и новият „Hyper Automation“ (HA). Групата планира да захрани ръста на брутните си резултати през 2021 г. като увеличи ПАО разходите си с 36% на годишна база (8.8 млн. евро), като това ще забави малко ръста на рентабилността. Очаква се EBITDA да нарастне с 15% на годишна база до 10.1 млн. евро, изтривайки 1.2 пр. п. от маржа си до 11.4%. Нетната печалба ще се увеличи с 16% на годишна база до 7.5 млн. евро, като нетният марж ще загуби 0.8 пр. п. до 8.5%.

Прогнози 2021 – 2025 г.

За периода 2021 – 2025 г. се очаква приходите да запазят своя възходящ тренд със 17% CAGR, воден от органичен растеж при пазарите и продуктите, включително навлизане на нови пазари като Румъния, Германия и САЩ. Брутните приходи и нетната печалба се очаква да се удвоят до края на 2025 г., достигайки съответно 150 млн. евро и 15 млн. евро. България, средните Западни Балкани и Югозападните Балкани се очаква да нараснат съответно с 11%, 12% и 31% CAGR, докато новото навлизане в Румъния, Германия и САЩ се очаква да допринесе с 25 млн. евро или 17% от общите приходи за 2025 г. Групата очаква ръст при всички технологични сегменти за периода, като ЕС (41.4 млн. евро) и НС (34.2 млн. евро) ще изместят SPS (27.4 млн. евро) от лидерската позиция до 2025 г. по отношение на продажбите. Най-голям ръст през периода се очаква от AS (6.3 млн. евро) със 107% CAGR, следван от IS (18.2 млн. евро) с 48% CAGR. Прогнозира се забавяне при рентабилността до 2022 г., след което маржът ще се възстанови и до 2025 г. той ще надмине нивата от 2020 г. EBITDA се очаква да достигне 21.3 млн. евро до 2025 г., 19% CAGR, с марж от 14.1% или 1.5 пр. п. ръст от нивата от 2020 г. Нетната печалба ще се повиши с 18% CAGR до 15 млн. евро, добавяйки 0.7 пр. п. до 10% към маржа си в сравнение с 2020 г.

Стратегия за растеж

ТБС Груп също така очерта четири стратегически инициативи, които ще допринесат за растежа на дружеството. Първата е намерението на Групата да се възползва от натрупания опит и референции и да навлезе с решенията си за управлението на услуги в Западна Европа и САЩ, следвайки глобалната тенденция към възлагане на ИТ услуги на външни изпълнители, с цел намаляване на разходите и споделяне на риска от внедряване на нови технологии. Втората инициатива е да продължи да се диференцира с услугите и продуктите за информационна сигурност в Югоизточна Европа, където ТБС Груп смята, че е сред малкото комапнии в региона, които предлагат голям, опитен екип и портфолио от доставчици. Третият приоритет за периода е да се отговори на общественото търсене на облачни услуги в региона, като се възползва от значителния си опит. Последната стратегическа инициатива за компанията е да изгради експертен опит в областта на HA, което Групата смята за следващата, по-всеобхватна стъпка към пълна дигитална трансформация.

Финансови резултати за 2020 г.