Телелинк Бизнес Сървисис Груп с над 50% ръст на печалбата за 2020 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД отчита 16% ръст на консолидираната печалба на годишна база до 2,59 млн. лв. за периода октомври – декември 2020 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД и цитиран от investor.bg.

За цялата минала година повишението на резултата е с 55% на годишна база до 12,6 млн. лв. след ръст със 70% за деветмесечието.

Приходите от продажби растат във всички категории

Консолидираните продажби през 2020 г. се повишават с 22,7% на годишна база до 135,5 млн. лв. Повишението за последната четвърт на 2020 г. е 26,2% на годишна база до 41,3 млн. лв.

Основните продажби са на стоки за 91,9 млн. лв. през 2020 г. след увеличение с 25,4%, докато продажбите на услуги са за 43,6 млн. лв. и нарастват със 18% на годишна база.

Разходите за възнаграждения се увеличават с 41% на годишна база до 12,1 млн. лв. за 2020 г.

Път към SOFIX

Компанията покри критерия за влизане в състава на индекса SOFIX от поне 750 акционера и може да влезе в основния борсов измерител през настоящия месец.

Акциите на „Телелинк БСГ“ поскъпват със 117% от юни 2020 г. досега, или за около 9 месеца. Изчислението е с отчитане на разпределения дивидент от 0,48 лв. на акция. Последната сделка е при цена от 16 лв. за акция, при което пазарната капитализация достига 200 млн. лв.

Всички финансови отчети на компанията