ЕЛАНА Трейдинг традиционно оглави класацията за Най-добър инвестиционен посредник и за 2-ро тримесечие на 2020 г.

най-добър инвестиционен посредник

В тримесечната класация на в. Банкеръ на най-добрите инвестиционни посредници в страната според дейността им на българския фондов пазар, ЕЛАНА Трейдинг отново зае първото място с общо 38 точки от максимални 40.

В тройката на пазара след ЕЛАНА Трейдинг застават Карол Финанс и Капман. Общо 39 са лицензираните посредници на БФБ за периода, като само осем са се наредили в крайната класация.

Лидер по оборот на Българска фондова борса

ЕЛАНА Трейдинг има най-висок оборот на борсата сред всички посредници, завършвайки юни месец с 45.3 млн. лв. за 6 месеца. В края на юли дружеството продължава да поддържа позицията си вече с 48 млн. лв. По брой сделки компанията се нарежда на второ място след Карол Финанс с общо 15 361 сделки.

Нарастване на търгуващите на БФБ

За поредно тримесечие ЕЛАНА Трейдинг регистрира увеличение на търгуващите през платформата на Българска фондова борса – ELANA BG Trader. Нови 160 регистрации са направени в периода от април до юни, като с общият брой от 6727 трейдъри компанията води пред другите платформи.

Основни проекти през периода

През юни 2020 г. завърши успешното пласиране на първия транш от предлагането на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп. Вместо 7% бяха пласирани до 11 юни общо 8% от предложените акции или общо 982 487 броя акции с фиксирана цена на продажба от 7.60 лв. за акция. Новите акционери на Телелинк Бизнес Сървисис Груп включват около 300 български и чуждестранни фирми и индивидуални инвеститори, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80%.

През есента предстои пласирането на втория транш на предлагането. Подробно

През второто тримесечие брокерът успешно регистрира за търговия на БФБ облигационна емисия на Ай Ти Еф Груп на стойност 5 млн. лв.

ЕЛАНА Трейдинг е маркет-мейкър на Телелинк Бизнес Груп Сървисис (ТБС Груп), Сирма Груп Холдинг, Корадо България, Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, ЕЛАНА Агрокредит.

Награди

През 2019 г. ЕЛАНА Трейдинг оглави годишната класация на Банкер за Най-добър инвестиционен посредник за седма поредна година.

Компанията има общо 31 годишни национални награди за 29 години.

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг

Класацията на в. Банкеръ за второ тримесечие на 2020 г.