Телелинк Бизнес Сървисис Груп продаде успешно 8% от капитала си в първия транш от предлагането на БФБ

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Близо 8% от акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД бяха успешно пласирани сред инвеститори в рамките на Транш 1 от предлагането на дружеството на „Българска фондова борса“ АД, съобщиха от дружеството. От 8 до 11 юни продаващите акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов са продали общо 982 487 броя акции с фиксирана цена на продажба от 7.60 лв. за акция.

„Щастлив съм, че акционерната ни структура след предлагането е разширена, включвайки нови чуждестранни и български инвеститори. За нас е от изключителна важност, че въпреки трудната икономическа и пазарна ситуация инвеститорите ни се довериха“, отбелязва Иван Житиянов, изпълнителен директор на компанията.

Според Радослава Масларска, председател на съвета на директорите на „Елана Трейдинг“, които са мениджър на емисията, най-големият успех е привличането в дружеството на чуждестранни инвеститори – нещо, което не се бе случвало от доста време на българския пазар. Българските институционални и индивидуални инвеститори също подкрепиха пазара.

Новите акционери в компанията включват около 300 български и чуждестранни фирми и индивидуални инвеститори, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80%. Сред останалите индивидуални инвеститори са и немалък брой служители на дружеството, както и част от корпоративното и административно ръководство, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80 на сто.

Участието на мениджмънта и част от служителите говори за доверие в компанията и дългосрочните перспективи, които виждат в нейното развитие, коментира още Житиянов, който също е закупи акции в рамките на предлагането.

Съгласно приетата от продаващите акционери Процедура за продажба, в рамките на Транш 1 първоначално бяха предложени общо 875 000 акции или 7% от капитала на дружеството. В резултат на високия интерес и в съответствие с Процедурата, впоследствие бяха предложени още 107 487 акции, които също бяха продадени успешно.

Следващият Транш 2 от предлагането на акции ще бъде през есента на 2020 г., като обемът и цената, на която ще се предлагат, ще бъдат определени според първоначалните планове.

Всичко за предлагането на първия транш

Документи от ЕЛАНА Трейдинг

Анализ на ТБС Груп от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг