Гласуваните дивиденти от ЕЛАНА Агрокредит ще се изплащат от 22 август до 22 ноември

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

Дивиденти от печалбата за 2016 г. на ЕЛАНА Агрокредит ще започнат да се изплащат на акционерите от 22 август 2017 г. Крайният срок за изплащане е 22 ноември, като след това всеки акционер може да получи дължими дивиденти в рамките на 5-годишен давностен срок, като отправи изрично искане към дружеството.

Дивиденти през годините

На проведеното на 30 юни 2017 г. Общо събрание на акционерите беше гласуван брутен дивидент от печалбата за 2016 г. в размер на 0.07791 лв. за акция. По настоящи пазарни цени това носи 5% дивидентен доход за акционерите. Общата сума, която ще бъде разпределена за акционерите тази година е 1 472 751.69 лв.

През 2016 г. компанията разпредели дивидент в размер на 0.04924 лева за акция, което представляваше доходност от 4.1%. През 2015 г. първият разпределен дивидент бе в размер на 0.0623 лв. за акция. Той донесе 5.9% доходност на акционерите тогава.

Близо 57 млн. лв. са инвестирани към края на юни

От началото на дейността на ЕЛАНА Агрокредит в средата на 2013 г. до края на юни 2017 г. бяха инвестирани 51 707 142.45 лв. в договори за финансов лизинг за покупка на земеделска земя. Закупени са общо имоти с площ от 66 хиляди декара. Само през юни 2017 г. са сключени сделки за покупка на земя на стойност 1.6 млн. лв.

Отделно за стопанската 2016/2017 г. са финансирани клиенти – земеделци с кредити за оборотни средства на стойност 5.462 млн. лв.

Бюлетини за инвеститора на ЕЛАНА Агрокредит

Прочетете повече за плановете на компанията за 2018 г.

Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит, за тенденциите при земеделската земя

На 17 юли 2017 г. Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит обяви издаването на първа по ред емисия корпоративни облигации на стойност 5.3 млн. евро