ЕЛАНА Агрокредит планира увеличение на капитала през 2018 г.

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит, в интервю за Investor.bg.

Г-н Георгиев, в периода януари-април 2015 г. са отчетени финансирани сделки за около 4,5 млн. лв., за същия период на 2016 г. стойността е около 3,5 млн. лв., за същия период на 2017 г. – около 2,5 млн. лв. Защо има спад, дължи ли се той на липса на достатъчно потенциални сделки, или защото наличните ресурси (собствен и привлечен капитал) са раздадени като финансиране?

През последните две години имаше промяна в изплащане на субсидиите, което доведе до несигурност при земеделците, тъй като в този период – първата половина на годината – това е основният им приход. Затова наблюдавате спад през първото шестмесечие.

Добрата новина е, че земеделците все по-често базират инвестициите си на база приходите от дейността си, които по обективни причини са през второто полугодие, отколкото на плащанията от субсидии.

Има ли потенциал за ново увеличение на капитала + ливъридж и пласирането им на лизинг?

В плана на компанията е заложено увеличение на капитала през 2018 г. А дотогава планираме привличането на нов заемен ресурс, с който да осигурим дейността си до края на 2017 г. и през първото полугодие на 2018 г.

Има ли опасност текущият портфейл дори да започне да се свива?

На този етап не се забелязва такава тенденция. За първото полугодие на 2017 г. стойността на земите, които са предплатени от наши клиенти (тези, които са решили да изплатят лизинга си по-рано), възлизат на по-малко от 50 хил. лв. или под 0.125% от портфейла.

Виждате ли голяма конкуренция от банките и други небанкови финансови институции?

Земеделският пазар е достатъчно голям. Банките са традиционен участник. Но ние разчитаме на нашите специфични конкурентни предимства, които са свързани с по-задълбочено познаване на сектора и по-голяма бързина при вземане на решения. Нормално е успешният старт на този бизнес от първото специализирано дружество – ЕЛАНА Агрокредит – да привлече и други участници на пазара. Но ние сме сигурни, че конкурентната среда ще бъде от полза както за клиентите, така и за нас.

Имаше изключително силен ръст на печалбата от 47% през първото тримесечие на годишна база. Какви бяха основните причини за него и можем ли да очакваме печалба от 3,3 ст. печалба на тримесечие до края на 2017 г.?

Нарастването на печалбата е в резултат на повишаване на процента на заемното финансиране, което логично довежда до увеличаване на доходността за акционерите. Не е коректно да даваме точна прогноза за печалбата през 2017 г. и респективно за дивидента за акционерите. При всички случаи нашите планове са дивидентът за 2017 г. да бъде изплатен преди планираното увеличение на капитала през 2018 г.

Имате ли амбицията да влезете в индекса SOFIX?

Нашите планове са да развиваме бизнеса си успешно. Фондовият пазар ще направи своята оценка на компанията.

В публикацията на Investor.bg се казва, че акциите на ЕЛАНА Агрокредит поскъпват с около 30% в последните 12 месеца и са „една от белите лястовици на БФБ-София, защото дружеството е листвано в последните години, новообразувано е и е част от новата вълна емитенти, които се броят на пръстите на двете ръце“.

Публикацията в Investor.bg