Нетната печалба на ТБС Груп расте с 40% през първото тримесечие на 2021 г.

telelink

Консолидираните приходи на ТБС Груп за първото тримесечие на 2021 г. растат с 11.1% на годишна база до 40.9 млн. лв. на фона на ръст при повечето сегменти. Продажбите в сегмента „Хибриден облак“ нарастват двукратно на годишна база до 15.1 млн. лв., а продажбите при „Офис ефективност“ се увеличават с 24.8% на годишна база до 10.7 млн. лв. Предишният лидер – сегментът „Мрежи“ отчита спад от 32.5% на годишна база до 13.7 млн. лв., заради спад в търсенето при телеком и корпоративните клиенти. Очаква се тази тенденция да се обърне по-късно през 2021 г., като корпоративният сектор ще поведе растежа в по-дългосрочен план.

Продажбите на Балканите бележат ръст

На географска база, местните продажби нарастват с 40% на годишна база до 26.1 млн. лв., а в Западните Балкани те спадат с 30% на годишна база до 10.6 млн. лв. Продажбите Югозападните Балкани достигат 1.7 млн. лв. (54% ръст на годишна база), благодарение на реализирани проекти в Северна Македония, докато новият регион „Други Балкани“ добавя 1.1 млн. лв. към общите продажби. Пазарите в Централна и Западна Европа остават относително стабилни с продажби в размер на 1.2 млн. лв.

Повишени маржове през първо тримесечие на 2021 г.

Продължаващото фокусиране на компанията към продукти и услуги с висока добавена стойност подкрепя рентабилността през първото тримесечие на 2021 г., като маржовете се повишават с 200+ пр. п. до почти рекордни нива. EBITDA достига 6.6 млн. лв. (36.1% ръст на годишна база), избутвайки маржът нагоре с 279 пр. п. на годишна база до 14.26%. Нетната печалба добавя 40% на годишна база до 5 млн. лв., с ръст на маржа от 250 пр. п. на годишна база до 12.16%.

Печалба на акция (ТТМ) на ТБС Груп е 1.12 лв. и се търгува на 8.8 EV/EBITDA (TTM) и 12 Р/Е (ТТМ).

Ново предлагане на акции ще се проведе от 8 до 15 юни 2021 г.

ТБС Груп обяви на 2 юни 2021 г. актуализация на процедурата си за публично предлагане на акции на БФБ. В периода 8 – 15 юни 2021 г. мажоритарният акционер Любомир Минчев, заедно с инвеститорите Спас Шопов и Иво Евгениев ще предложат 750 000 от техните акции в дружеството, или 6% от капитала му, на фиксирана цена от 13.5 лв. за акция (12 x Р/Е TTM). Ако търсенето надхвърли първоначалното предлагане, то ще бъдат предложени до 1% (125 000 акции) на същата цена до последния ден от предлагането – 15 юни. Цената на предлагането е в рамките на ангажимента на продаващите акционери да не продават акции на цена под 8.5 х EBITTDA – Нетен дълг и е приблизително 10% по-ниска от пазарната цена на акциите преди обявяването на предлагането. Ако предлагането е успешно, продаващите акционери ще реализират до 21% от планирания 30% фрий флоут. Останалите 9% може да бъдат предложени допълнително в зависимост от инвеститорския интерес в края на годината, както е оказано Споразумението за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement).

Подробна информация за третия транш от предлагането на акции на ТБС Груп

Презентация от онлайн среща с инвеститори Финансов преглед – резултати от първо тримесечие на 2021 г.

Разговор на Любомир Леков, основател на Investor.bg и дългогодишен финансов инвеститор, с Иван Житиянов, CEO на ТБС Груп