ТБС Груп ще представи финансовите резултати за Q1 2021 г. на онлайн среща на 2 юни

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) обявява провеждане на редовната онлайн среща за инвеститори „Финансов преглед на Q1/FY2021 г., която ще се проведе на 2 юни 2021 г. В рамките на това дигитално събитие изпълнителният директор Иван Житиянов ще представи пред акционери и потенциални инвеститори финансовите резултати на компанията за първо тримесечие на фискалната година 2021. Ще има разговор с въпроси и отговори на инвеститори.

На 2 юни 2021 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. ще се проведе сесия на български език.

А от 17:00 до 18:00 ч. ще се проведе сесията на английски език.

Регистрация за среща на български език

Регистрация за среща на английски език

Разпределяне на междинен дивидент ще се гласува на Общото събрание на 21 юни

Ръководството на ТБС Груп ще предложи разпределение на дивидент през втората половина на годината на база междинни резултати на групата за първото шестмесечие на 2021 г., става ясно от поканата за свиканото на 21 юни общо събрание на акционерите, публикувана от компанията и цитирана от investor.bg. ТБС Груп изпълнява обещаната дивидентна политика по примера на разпределението през 2020 г.

Компанията завършва 2020 г. с консолидирани приходи от 135,5 млн. лв., печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) от 17,093 млн. лв. и нетна печалба в размер на 12,6 млн. лв. Самостоятелната печалба възлиза на 7,42 млн. лв., от които дружеството трябва да задели задължителни резерви по Търговския закон в размер на 10%, или 742 хил. лв.

Общо 6 млн. лв., или 90% от подлежащата на разпределяне печалба (след резерви) вече бяха разпределени като междинен дивидент през септември 2020 г.

Оставащата към момента неразпределена печалба за годината в размер на 678 хил. лв. може да бъде разпределяна като дивидент заедно с междинния дивидент за 2021 г. след одобрение от следващо общо събрание на акционерите, посочват от компанията.

При определяне на обема на дивидента наред с други показатели на групата ще се вземат предвид и неразпределената печалба за 2020 г. в размер на 678 хил. лв., както и консолидираната нетна печалба за 2020 г. в размер на 12,6 млн. лв.

Вижте видео за актуална стратегия и финансови прогнози 2021 – 2025 година от онлайн среща, проведена през март 2021 г.