Силни финансови резултати на ТБС Груп за деветмесечието – представяне на 8 декември

telelink event 08-12

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS BU) продължи със силни финансови резултати и за деветмесечието на годината, показват отчетите на компанията.

Приходите от дейността се увеличават с 21% до 94.3 млн. лв. на годишна база, като само за третото тримесечие има слаб спад от 5.5%. Продажбите растат на всички пазари. Местният пазар, който е с най-голям дял в резултатите, отчита ръст от 16% 51.04 млн. лв. След него се нареждат средните Западни Балкани, където продажбите наваксват по-слабата 2019 г. с 13% увеличение до 35.01 млн. лв. в края на третото тримесечие на 2020 г. Регионът на Югоизточните Балкани нарасна като дял в портфолиото на групата, като отчете 2.8 млн. лв. приходи. Продажбите в Централна и Западна Европа показват растеж с 64% до 4.3 млн. лв.

Резултатите по продуктови категории демонстрират доминираща роля на мрежовите услуги и офис производителност с нарастване от 26% и 59% до 57.6 млн. лв. и 17 млн. лв. в края на деветмесечието. Напредъкът при категориите „Телекоми“ и „Модерно работно място“ допринесе значително за резултатите, като ръстовете са съответно 36% и 59% на годишна база. Сегментът на центровете за данни, обаче, отчете спад от 8% до 15.6 млн. лв. поради еднократно намаление при решенията, свързани с програмиране. Услугите за информационна сигурност остават на стабилно ниво – 3.16 млн. лв. за периода.

Макар приходите от продажби през третото тримесечие да показват забавяне в сравнение със силния старт в началото на годината, печалбата остана стабилна като данни. EBIT се повиши с 63.4% до 11.9 млн. лв. за деветмесечието, а EBITDA расте с 60% до 13.5 млн. лв. Нетната печалба добави 69% до 10 млн. лв. благодарение на услугите с добавена стойност. В края на септември 2020 г. маржовете са на нива 13%, 14% и 11%.

За периода от юни до септември 2020 г. категориите услуги центрове за данни и офис производителност показват умерени промени. След изключително силното полугодие, двата сегмента отчитат забавяне, като центровете за данни показват намаление от 40% до 5.4 млн. лв. за Q3, а офис производителността – с 50% до 3.2 млн. лв. за същия период. Мрежовите услуги остават най-силният източник на приходи с 62% за трето тримесечие и 18.5 млн. лв., като растат на годишна база с 28% – основно благодарение на корпоративните мрежови услуги. Най-силен резултат показва сегментът на информационната сигурност, който удвои стойността си в сравнение с третото тримесечие през 2019 г., като достигна 1.65 млн. лв.

Като цяло, продажбите през третото тримесечие на 2020 г. отчетоха спад от 5.5% до 29.2 млн. лв. Но печалбите нараснаха, като EBIT се покачва с 12.9% до 4.2 млн. лв., като маржът достига 14.2%. Нетната печалба нарасна с 15.2% на годишна база до 3.6 млн. лв.

Представяне на финансовите резултати за деветмесечието – на 8 декември 2020 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп ще представи финансовите си резултати за деветмесечието на 2020 г. на традиционно дигитално събитие на 8 декември 2020 г. Ще има сесия на български език (от 16:00 до 17:00), последвана от сесия на английски (от 17:00 до 18:00).

Регистрация за събитието