Онлайн среща с инвеститори на Телелинк Бизнес Сървисис Груп на 11 юни

На 11 юни 2020 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) организира онлайн среща с настоящи и потенциални инвеститори, за да представи финансовото състояние на компанията за първото тримесечие на 2020 г. и да осигури възможност за директна дискусия по всички въпроси, свързани с бизнеса и публичното предлагане на акции.

Онлайн срещата е отворена за всички, които имат интерес.

Регистрирайте се за участие тук

Силно начало на публичното предлагане на акции

На 8 юни 2020 г. с традиционен камбанен звън стартира на Българска фондова борса търговията с акциите на ТБС Груп. На първия транш за продажба са предложени 7 % от ценните книжа на дружеството на минимална цена от 7.60 лв. за акция. В първия борсов ден бяха изкупени акции за малко над 5.5 млн. лв., като реално бяха достигнати около 6% от предложените 7% в транша. От компанията коментират, че има интерес от международни и местни инвеститори, а също са закупени акции от представители на ръководството и служители. Предлагането на първи етап ще продължи до 19 юни 2020 г.

Книжата на ТБС Груп се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TBS.

Акценти от ТБС Груп

  • Само за първото тримесечие на тази година, ТБС Груп отчита приходи от 36.7 млн. лв., отбелязващи увеличение от 84% спрямо аналогичния период на 2019 г.
  • Очакваният дивидент за 2020 г. възлиза на доходност от 4.2%

Вижте подробна информация и видео с изпълнителния директор

Три важни аргумента за акциите на ТБС Груп – анализ от ЕЛАНА Трейдинг

Всички документи и как да се инвестира