Общо събрание на акционерите на Спиди: Успешна 2018 г. и силно Q1 на 2019 г.

Спиди приключи успешна 2018 г., в която въведе нови услуги, оптимизира разходите и увеличи пазарните си дялове – това стана ясно на Общото събрание на акционерите на компанията през юни 2019 г. Първото тримесечие на 2019 г. надхвърли прогнозата, обещавайки още по-добри резултати преди ключовата 2020 г., когато се очаква стратегическият инвеститор Геопост да увеличи своя дял в компанията до 70%.

Растежът на Спиди изпреварва пазара (Акциите на Спиди – SOFIX )

Ръст в броя на пратките и оптимизация на разходи доведоха до рекордни резултати

  • Продажбите се повишиха с 16.1% през 2018 г. и достигнаха 184.1 млн. лв., в резултат от 18% ръст в броя пратки (до 21.2 млн. бр.). Възходящата тенденция се затвърди през първото тримесечие на 2019 с растеж от 37.6% на пратките, както и 32.5% на продажбите. Всички сегменти отбелязаха подобрение;
  • EBITDA достигна рекордно високи стойности от 30.6 млн. лв. през 2018 (+58%), а през първото тримесечие на 2019 EBITDA ускори темпа на растеж до +80% достигайки, 9.4 млн. лв. Последното се дължи на постигнатите икономии на мащаба и оптимизациите на работния процес вследствие на успешни инвестиции, както и спада в компенсациите за щети;

Очакванията след ОСА са за още по-добри резултати преди call опцията през 2010 г.

  • УС на дружеството очаква положителната тенденция от 2018 г. и първото тримесечие на 2019 г. да бъде запазена чрез допълнителна оптимизация на разходите и повишена ефективност, които да увеличат печалбата през 2019 г. По време на ОСА на 17 юни, УС на Спиди изрази очакванията си растежът на продажбите през 2019 г. да остане близък до този от предходната година;
  • Акционерите одобриха рекорден брутен дивидент от 1.40 лв./акция (2.80% доходност) преди падежа на ключовата call-опция държана от миноритарния акционер ГеоПост. През 2020 г. компанията може да увеличи своя дял до 70% при оценка на Спиди равна на 8 пъти EV/EBITDA на база резултатите от 2019 г.

Пазарният дял се увеличи след придобиването на Рапидо и оптимизацията на DPD Румъния

  • След придобиването на Рапидо през 2018 г., Спиди увеличи местния си пазарен дял до 28%. Пазарният дял в Румъния достигна 6% през 2018 (при 5.8% през 2017); В допълнение, DPD Румъния е сред лидерите по брой автоматични пощенски станции (АПС) в Румъния със своите 34 АПС;
  • DPD Румъния и Рапидо се фокусират върху корпоративна клиентска база с преобладаващ B2C сегмент и дългосрочни договори. Компанията майка, Спиди, продължава да поддържа диверсифицирана клиентска база (нито един клиент не допринася с повече от 3% към оборота);
  • Към момента, на групово ниво, корпоративните клиенти B2B са около 50% с тенденция към увеличение на B2C сегмента вследствие на бурното развитие на е-търговията;

Мобилни приложения и фокус върху B2C ще движат растежа

  • Бяха въведени мобилни приложения позволяващи лесно управление на доставката, включително пренасочване, точен час на доставка и гъвкави методи на плащане; SMS/Viber услуги;
  • Намаляване на дела на големите корпоративни клиенти до 40% от приходите на групата;
  • Увеличаване броя на АПС в България и Румъния до 80 (към момента АПС са 60);

Пазарни данни за Спиди

 

Финансови отчети 

 

 

Бележки: Данните от 2017 г. са преизчислени. Данните за 2018 г. са от одитирания финансов отчет.  Източник на данните: БФБ. 

Вижте коментар на Натали Илчева, старши анализатор в ЕЛАНА Трейдинг, за резултатите от 2018 г. 

Дисклеймър от ЕЛАНА Трейдинг