От 5 март в платформата ELANA BG Trader се търгуват хърватски и македонски акции

SEE Link

SEE Link

От 5 март 2019 г. ЕЛАНА Трейдинг вече предлага електронна търговия с акции от хърватската и македонската борса през платформата си ELANA BG Trader. Инвестиционният посредник е първият от участниците в проекта SEE Link, който предлага изцяло електронен достъп до регионалните пазари.

Регионалната платформа SEE Link започна да функционира през 2016 г., свързвайки на първи етап от проекта борсите на България, Хърватия и република Северна Македония. Предстои да се включат Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и Гърция.

За хърватския фондов пазар

На Загребската фондова борса се търгуват акциите на над 130 хърватски компании, като общата стойност на оборота за 2018 г. възлиза на 305.5 млн. евро, а пазарната капитализация – на 31.5 млрд. евро (данни: 2018 г., ZSE). Основният индекс е CROBEX, който към февруари 2019 г. включва 19 компании. Борсовите сесии се провеждат от 10:30 ч. до 17:00 ч. (българско време). При печалба от хърватски акции не се плаща данък, а дивидентите се облагат с 12%, който се удържа при източника. В Хърватия валутата е хърватски куни (HRK), но валутният риск за български трейдъри е силно ограничен поради тесния рейндж, който се дължи на провежданата политика на Хърватската централна банка на стабилизиране на валутния курс чрез интервенции. През последните 8 години курсът EUR/HRK се търгува в тесен рейндж между 7,36 и 7,74.

За македонския фондов пазар

Общо 105 са листнатите компании Македонската фондова борса към края на 2018 г. Общата стойност на годишния оборот е 169 млн. евро, а пазарната капитализация – 2.7 млрд. евро (данни: 2018 г., MSE). Основният индекс е MBI10, който включва 10 акции, измерени по пазарна капитализация. Борсовите сесии се провеждат всеки работен ден от 11:00 до 15:00 ч. (българско време). В република Северна Македония има 10% данък върху капиталовата печалба и 10% данък върху дивиденти, който се удържа при източника. Македонски Денар (MKD) е валутата в страната, като 1 EUR е фиксирано на 61,5 денара. Допуска се годишно отклонение до 5%. На практика средният курс EUR/MKD за последните 20 години е между 61,45 и 61,60.

Вижте подробно за индексите и компаниите в тях

Вижте условията за търговия в ELANA BG Trader

Информация за регионалната платформа SEE Link