Печалбата на Корадо България нараства с 20% за полугодието

Корадо

Корадо

Печалбата преди данъци на българския производител на радиатори Корадо България за първото полугодие на 2018 г. нараства с близо 20% до 3.56 млн. лв., съобщиха от дружеството, цитирани от investor.bg. Приходите обаче се свиват макар и с минималните 3.6%, като за периода януари-юни 2018 г. възлизат на 20.8 млн. лв.

Корадо: Резултатите подкрепят дивидентната политика

„Много сме доволни, че отново имаме значително увеличение на печалбата от 20%. Този резултат съответства на намерението ни да започнем да плащаме шестмесечен дивидент“, коментира изпълнителният директор на чешката компания Корадо Груп Войчех Чамек, след като бяха обявени финансовите резултати за първото полугодие на годината на дъщерното българско дружество за производство на стоманени панелни радиатори Корадо България.

Според Чамек впечатляващият резултат на ръста на печалбата е постигнат въпреки увеличението на цените на стоманата и очаквания спад в продажбите на единица продукция (първото полугодие е по-слабият период в това отношение) и с връщането към нормалния бизнес цикъл.

Възможността за разпределяне на 6-месечен междинен дивидент бе включена в устава на компанията на Общо събрание на акционерите, проведено на 23 май т.г. На 19 септември 2018 г. на извънредно Общо събрание предстои акционерите да одобрят изплащането на дивиденти два пъти годишно.

Надзорният съвет на Корадо България реши на свое заседание, проведено на 26 юли, около 40% от нетната печалба на дружеството за 2017 г. в размер на 1 316 861 лв., да се разпредели като дивидент. Това ще представлява 0.10 лв. на акция.

Финансовите отчети за първата половина на годината са одобрени от одиторите (PwC), въпреки че това не се изисква по закон.

От началото на годината акциите на Корадо България поскъпват с 5.84%.

Плановете на компанията

На 29 март 2018 г. Корадо България проведе среща с инвеститори, на която представи рекордните си финансови резултати за 2017 г., както и плановете занапред. На срещата ръководството обяви, че компанията продължава да съсредоточава усилията си в Централна и Западна Европа като основни пазари за своите продукти, поставяйки си за цел да запази позицията си на петия най-голям производител на стоманени радиатори. В същото време от дружеството посочиха, че успяват да запазят продажбите на традиционни си пазари като Румъния, Франция, Унгария, Украйна, Босна и Херцеговина.

Вижте подробно във видео записи от срещата